2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Uyu! (I)

Gözlerinde

renksiz bir perde,Bir parça uzaklaş (II)

kederlerinden

Bir ruh (III)

gülümsüyor

gibi (IV)

derinden

Mehtabın ördüğü saatler nerdeBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

 
 
 
 
Soru 4.

Adımı çağırıyor yepyeni (I)

dostlar

;Bu dostlar ne (II)

güzel

, dilsiz ve adsız (III)

Evimin

yerinde bir başka ev var Avlusu (IV)

karanlık

, suları tatsızBu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur?

 
 
 
 
Soru 5.

I. “Yemiş” sözcüğü eskiden tüm meyveleri karşılarken günümüzde sadece “incir” için kullanılmaktadır.
II. “Yol” sözcüğü temel anlamıyla “üzerinden geçilen yer” anlamını taşırken zamanla “sistem, yöntem, metot” gibi anlamları da karşılamaya başlamıştır.
III. “Yavuz” sözcüğü “kötü, fena” anlamını taşırken günümüzde “güçlü, çetin, iyi, güzel” anlamını kazanmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin örneklendirdiği kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I — > II –> III
 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme kuruluşu bakımından farklıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

 
 
 
 
Soru 9.

Gerçek radyo oyunu, düşle gerçek arasıdır. Gerçeküstü ögeler ve sembollerle beslenir. Çok kere mecaz diliyle konuşur. Alegorik ve trajiktir. Tuluatla, skeçle, kabare ile hiç ilgisi yoktur. Yazarından, okuyucusundan, dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve saygı bekler. Düşündürücüdür. Sembollerden kuvvet alır, mecazlarla güçlenir; şiire yakındır, şiirsel arka planlar ister.Bu parçadan radyo oyunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi tek yargısı olan bir cümledir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

(I) Hava soğuk, lapa lapa kar yağıyor. (II) Her tarafımı amansız ağrılar sarmış. (III) İleride büyük ve eski bir han görünüyor. (IV) Bu handa mutlaka mola verip dinlenmeliyim.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi haber cümlesi değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir şiirin değerini tek başına üslup veya içerik belirlemez, şiir bu ikisinin karışımıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Beni dün arayan adam, bu adam değildi.
II. Sessizliğe şimdiki kadar hiç ihtiyaç duymamıştım.
III. Komşumuz aklı sıra bizi kandırmaya çalışıyordu.
IV. Arkadaşımın elinde bayağı kalın bir kitap vardı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca olumsuzdur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Kardeşimiz olarak seni çok seviyor ve sonuna kadar güveniyoruz.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Kime yazar denir, kime yazar denmez?” sorusu yanında, “Kime yazar demek gerekir, kime yazar demek gerekmez?” sorusu da hemen hemen hiç umursanmayan bir sorudur. Sık sık birbiriyle karıştırılan bu iki soru çevresinde beni en çok çileden çıkaran olgu her yanda karşılaşılan bir alışkanlık: Çevirmenleri yazardan saymamak! Katlanamıyorum bu duruma. Bol keseden “yazarlık” dağıtanlar, söz çevirmene geldi mi ağızlarını bile açmıyorlar. Dedim ya tam da buna dayanamıyorum!Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 18.

Türkler akıncı bir kavim oldukları için gittikleri ve yerleştikleri her yerde yabancı tesirlere maruz kalmışlardır. Yalnız Çin’de değil, başka ülkelerde hanedan veya devlet kuran Türklerden de zamanla yok olanlar vardır. Bulgarlar IX. yüzyıldan önce Türk’tüler. Fakat bu asırdan sonra Slav ve Hristiyan kültürü tesiri altında kalarak millî şahsiyetlerini kaybetmişlerdir. Çin’de büyük bir devlet kuran Tabgaçlar da Budizm’i kabul ettikten sonra yok olmuşlardır. Yalnız İslamiyet, birçok bakımdan eski Türk medeniyetine uygun olduğu için Türklerin asırlarca süren büyük bir devlet ve medeniyet kurmasını sağlamıştır.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Çevremde dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm bir eski eğitim yolu da öğüt vermedir. Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmüş değilim. Tersine, öğüt dinlemekten bunalan, kafasına zorla sokulmak istenen akla karşı koyan çocuklar, gençler görmüşümdür. Dayak gibi öğüt de tepeden inme bir eğitimdir. O da bir çeşit ezme, küçültmedir insanı. Öğüt veren, örnek olmayandır çokluk. Oğluna durmadan yalan söyleyen bir babanın doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir? Çocuk da bizim gibi söze değil işe bakar.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Deneme, karakter itibarıyla bir fikir yazısıdır ama ne makale ne fıkra ne de bütünüyle sohbet niteliği gösterir. Başlı başına bir yazı çeşidi olarak karşımıza çıkar. Belli bir kaideye dayanmaz, kesin kurallara sahip değildir. İddiacı ve ispatlayıcı bir havası yoktur. _________Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x