2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Öyküleyici anlatım aşağıdaki türlerin hangisinde en az kullanılır?

 
 
 
 
Soru 2.

Üçüncü gün şafak sökmeden kardeşi ile nişanlısını bir araya getirmiş, zamanı geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat yağmur, yürümesine mâni olmuştu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu, değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, çoğalan suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü yıkıp götürdüğünü ve kemerlerin harap olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmaya, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim türünde bir sözcük yoktur?

 
 
 
 
Soru 4.

Yere düşürülen bir bıçak sesi Kristali tuzla buz olmuş gözlerinin Biliyorum ay kanatıyor Ne zaman sussak geceyiBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 5.

Kayınlı’ya giderken yolun solundaki tarlada yaprakları altın gibi sarı, çok büyük bir ağaç gözüme takılıyor. Bir an için bu büyüklükteki bir ağacın ancak kavak olabileceğini düşünsem de yanına gidince bunun dev bir huş olduğunu anlıyorum. Ağacın güzelliği ve görkemi karşısında gözlerim yaşarıyor. Bir huş için inanılmayacak büyüklükte. Boyu 25 metre kadar, gövde çapı da 2 metreden fazla.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönünden tamamlar; onları niteler veya belirtir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Soluk bir ay dolanıyor Kentin üstünde her geceBu dizelerdeki altı çizili sıfa tın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamdadır.
II. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
III. Duygular içten geldiği gibi anlatılır.
IV. Daha çok düşünceler ön plandadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri coşku ve heyecana bağlı anlatımın özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazlaHalay çeken kızlar misali kol kola Ya sizler! Ey geçmiş zaman etekleriİhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerdenBu dörtlükte kullanılan zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Demir kapıları söktükNice kaleleri yıktıkSenin için kanlar döktükNe güzelsin sen bayrağımBu dörtlükte kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

– Kanun, yönetmelik ve talimatlarda bu anlatım türü tercih edilir.- Dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.- Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

(I) Çalan kapıyla dağıldı düşüncelerim. (II) Odaya döndüğümde kahvemi getirmişlerdi. (III) Koltuğuma gömülüp tadını çıkara çıkara kahvemi içtim. (IV) Sonrasında tekrar masama dönüp yazmaya başladım.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Okurun bilmediği varsayılan bir konuda onu bilgilendirmek ve bu bilgilere göre davranmasını istemek için hazırlanan metinlerde _________ kullanılır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı anlatım diğerlerine göre daha az kullanılır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

 
 
 
 
Soru 17.

Sormama müsaade eder misiniz? Shakespeare (Şekspir) yeni midir? Beş yüz yıl önce yaşamıştır. Modern çağın en eski şairidir. Shakespeare eski midir? Piyesleri hâlâ oynanıyor, tiyatro salonlarını dolduruyor. Hâlâ ona dair monografiler birbirini kovalamakta. Hakkında en çok eser yazılan sanatçı odur.Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerin hangisinde düşsel anlatımla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 
 
 
 
Soru 19.

(I) Çiçek sevgisi birçok insanın, birçok ulusun kanına işlemiştir. (II) Japonlar çiçeğe gösterdikleri saygı oranında ruhlarının yüceleceğine inanırlar. (III) Onlara göre doğanın özüne yakın olmak, insana da yakın olmaktır. (IV) Onlar yollarda rastladıkları çiçeklere de hiç dokunmazlar.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etmeye ________, güldürmekten çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizaha_________ denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x