2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bizim halk şairi adı altında tanıdığımız sanatçılar şehir kültürü ile beslenmiş kimselerdir. Fakat onlarda şehir tesirinin yanında köy ve kır hayatının tesirleri de kuvvetle devam edegelmiştir. Başka bir deyişle halk şairi bizim bugün ona folklor adını verdiğimiz, cemiyetin en alt tabakalarına kadar inen birtakım değer kaynaklarından faydalanan insanlardır.Bir röportajdan alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki türlerin hangisinde söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır?

 
 
 
 
Soru 3.

(I) Birkaç gün evvel bir eser daha yayımladı. (II) “Ali Nizami Bey’in Alafrangalılığı ve Şeyhliği” adını taşıyan bu uzun hikâye kitabıda sanat ve edebiyat muhitinde layık olduğu alakayı bulacak. (III) Bu eser hakkında kendisiyle görüşmeyi düşündük. (IV) Abdülhak Şinasi Hisar, ziyaretimizi sempati ile karşıladı.Bir röportajdan alınmış bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Bilim insanlarının bilim toplantılarında gerçekleştirdiği söylevlere ________ denmektedir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Üniversite öğrencisi Onur, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir tez hazırlamaktadır. Onur, konunun uzmanı bir akademisyenle görüşüp onun düşüncelerini de tezine eklemek amacındadır.Buna göre Onur’un, amacını gerçekleştirmek için kullanacağı tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi önemli söylevcilerden biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapan kişinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Söylev türünün en önemli temsilcileri olarak Eski Yunan edebiyatında _________, Latin edebiyatında ise _________ kabul edilebilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi söylevleriyle tanınmış sanatçılardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Röportajda bir konuyu aydınlatma amacı vardır.
II. Mülakat yapan kişi, verilen cevaplara kendi yorumunu da katmalıdır.
III. Konularına göre röportajlar beşe ayrılır.
IV. Söylevde etkileme, coşturma ve inandırma amacı vardır.
Yukarıda numaralanmış cümleler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I — > II — > III — > IV
 
 
 
 
Soru 12.

Anadolu kadınları! Bu gaza diyarında, bin seneden beri, ateş ve cenk yerlerine oğullarını koşturan Anadolu kadınları; bin senedir daima uzak yerlerde ölen, yetiştirdikleri oğulların mezarları nerededir bilmeyen Anadolu kadınları! Kurtuluş günleri, kavuşma günleri geldi. Sevinin, bayram edin!Bu parçanın üslup özelliklerine göre aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle kaleme alındığı söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda tanınmış mülakat yazarlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde röportajın tanımı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi söylevin etkili olması için söylevcinin yapması gerekenlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında cephede askere moral aşılamak amacıyla yaptığı konuşmalar aşağıdakilerden hangisinin örneği kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 17.

– Türk hafif Batı müziğinin ortaya çıkışında büyük katkılarınız oldu, biraz o yıllardan bahseder misiniz? – 50’li yıllar… Yeni gelişen bir cumhuriyet… Yüzümüz Batı’ya dönük. Düşünün henüz televizyon yok. Her yeni günle birlikte sanat dünyasında ve dünyada olup bitenlerden âdeta gözlemsel etütler yapıyoruz. – O yıllarda Türkiye’de müzik hayatı nasıldı? – O günler, radyolarımıza yakışan yayın ciddiyeti ve disiplini içinde güzel türkülerimizin ve Türk sanat müziği eserlerinin yorumlarıyla şenlenirdi. Gazinolarda Türk musikisinin büyük ustaları ve halk müziği sanatçılarımız sahne alırdı.Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türündedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Söylev türünün ilk örneklerine hangi dönemde rastlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x