2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içindeki kavram, yapılan açıklama ile uyuşmamaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

– Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.- Sanatı bir tür oyun olarak görür.- Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

… Kararlaştırılan günde tilki, eline bir demet çiçek alıp arkadaşının evine gitmiş. Leylek, arkadaşını kibarca karşılayıp buyur etmiş. Biraz sonra yeni pişmiş olan yemek dar boğazlı, vazo gibi bir kabın içinde sofraya gelmiş.Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki dizelerin hangisi, ayraç içinde verilen edebî sanata uygun bir örnek değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Şiir; yazıldığı dönemin siyasi, ekonomik, askerî ve toplumsal yapısından etkilenir.Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde bu etkilenme açık bir şekilde görülmektedir?

 
 
 
 
Soru 8.

Gün olur, Köprü ortasında durur, Anarım Adalar’da çamların uykusunu,Gün olur, Beyoğlu’nu özler içim, Koklamak isterim tünelin kokusunu Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Romanın tür olarak Türk edebiyatında görülmesi Fransızcadan __________ çevirdiği Fenelon’un __________ adlı eseriyle olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Olay, zamana göre mantıklı bir sıra ile verilir.
II. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
III. Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturur.
IV. Bu türün en önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik’tir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri olay hikâyesi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 11.

“Masal” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

– Batı’da ilk fabl yazarı olarak kabul edilir.- Şeyhî’nin fabl türündeki eseridir.- Dünyada “Masalın Babası” olarak ün yapmış olan sanatçıdır.Bu cümlelerde aşağıdaki eserveya kişilerin hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Köken olarak Yunanca olan__________ MÖ 7 ve 8. yüzyıllarda Dionysos adına düzenlenen törenlerden doğduğu varsayılmaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Tragedya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Koşma
II. Mesnevi
III. Türkü
IV. SoneNumaralanmış nazım biçimlerinden hangileri halk şiirine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Sev seni seveni Hak ile yeksân ise Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan iseBu dizelerde “s” sesinin sık kullanımıyla sağlanan ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Edebiyatımızda ilk tarihî roman _________, ilk Türkçe roman ________, ilk psikolojik roman ________ kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.
 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x