2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

– Amaç dinleyicileri coşturmak değil, bir topluluğu bilgilendirmektir.- Genellikle bilim, sanat ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilir.- Bir kişinin uzmanı olduğu konuyla ilgili düzenlenir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

“Yabancı dille eğitim gerekli midir, gereksiz midir?” konusunu tartışmaya en elverişli sözlü anlatım türü aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı daha azdır?

 
 
 
 
Soru 4.

Üniversitemizde 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan “Çocuk Eğitiminde Etik” konulu __________ tüm öğretim üyesi ve öğrencilerimiz davetlidir.Bu duyuruda boş bırakılan yere aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla makale türünün karşılaştırılması doğru yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Düzenlenen bir tartışmada başkan, dinleyicilerin de sorularını almak istediğini söylemiş ve dinleyicilere söz hakkı vermiştir. Böylece tartışma bir tür ________ dönüşmüştür.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Konuşmaları özetlemek
II. Açık un yapılış nedeni
III. Açık u sonuca bağlamak
IV. Konuşmacılara sorulacak sorularV. Açık un konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımıNumaralanmış ifadelerin açık planına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerin hangisinde münazara ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 
 
 
 
Soru 10.

Alınan kararların bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

– Geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu konular ele alınır.- Radyo ve televizyonlarda yayımlanmaya elverişlidir.- Bir konu üzerinde birlikte düşünme amacı taşır.Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Forumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Bilimsel yazılar bilimsel buluşları iletmek için yazılır.
II. Bilimsel yazılarda öyküleyici ve betimleyici anlatıma sıkça başvurulur.
III. Bilimsel yazıların makale, deneme, fıkra gibi türlere göre daha samimi bir üslubu vardır.
IV. Bilimsel yazılarda başlık, okuyucu kitlesine ulaşması bakımından oldukça önemlidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

“Dipnot” terimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Tartışmalarda dinleyicinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi münazara hakem kurulunun değerlendirme esasları için doğru bir ölçüt değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Konuşmalardan sonra konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili soru soramazlar.
II. Sempozyum bildirisi sempozyumun sonunda dinleyici topluluğu önünde okunur.
III. Konuşmacılar metinlerini okuyucuyu sıkmadan ve konuyu dağıtmadan sunmalıdır.Sempozyumla ilgili numaralanmış bu bilgiler doğru(D)yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I — > II — > III
 
 
 
 
Soru 18.

Konferansta dil _________ kullanılırken söylevde genel olarak ________ kullanılır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi açık başkanının görevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bu tartışma türü, özgür düşüncenin ve demokrasinin en önemli sonuçlarından biridir. İnsanlar hem konuşa konuşa anlaşırlar hem de tartışa tartışa birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Sonunda bir sonuca varırlar. Her ne kadar hakem heyeti bir grubu galip ilan etse de burada unutulmaması gereken nokta şudur ki tartışmada üstün gelme, galip çıkma değil; düşünceleri hoşgörüyle karşılama esas olmalıdır.Bu parçada bahsedilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x