2016 3. Dönem AÖL Din Kültürü 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Din Kültürü 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Her insanın ne zaman doğacağını Yüce Allah’ın ezelde takdir etmesi ve zamanı geldiğinde de, Allah’ın takdirine uygun olarak kişinin dünyaya gelmesi” hangi kavramlar ile ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

İşlediği suçtan dolayı cezaya çarptırılan birisinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi “kader” inancına uygundur?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi rızık kazanma konusunda İslam anlayışına uygun değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi “ömür ve ecel” ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Tevekkül ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Yapılan bir ibadetin amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…” (Bakara suresi, 264. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ibadetlerde sağladığı kolaylıklara örnek oluşturmaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82.ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki ibadetlerden hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda etkin bir fonksiyona sahiptir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öncelikle örnek almamız gereken yönlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de belirtilen örnek insanların özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21 ayet)Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Güzel ahlakı, dürüstlüğü ve herkes tarafından güven duyulan bir kişi olması dolayısıyla Hz. Peygamber’e _________ deniliyordu.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi gösteren örneklerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Ehlibeyt” terimi neyi ifade eder?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi ameli (fıkhi) mezheplerden biridir?

 
 
 
 
Soru 20.

İslam düşünce ekolleri aşağıdaki konuların hangisinde fikir ayrılığına düşmüşlerdir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x