2016 3. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I- Öznel bir bilgidir.II- İlerleme özelliğine sahiptir.III- Genel geçerdir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 2.

Doğa bilimleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi din ve felsefenin ortak özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Felsefenin ruh, öteki dünya, tanrı, ölümsüzlük gibi ilk ve son sorunlarıyla uğraşan alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Doğa filozoflarından Thales, evrenin ana maddesi su olduğunu söyleyerek, evrene ilişkin ilk defa dinsel ve mitolojik olmayan bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamayla doğa bilimlerinin temelini atmış ve bu süreç, felsefe tarihinde “doğa felsefesi” olarak adlandırılmıştır.Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 7.

“Bilgi duyumla başlar, ama bilgi duyum değildir. Akıl işe karışmazsa, bilim ve felsefe meydana gelmez.”Aşağıdaki yargılardan hangisi Aristoteles’in görüşlerine uygunluk içermez?

 
 
 
 
Soru 8.

Bilgi, varlık ve değerin var olduğundan şüphe eden, bunların bilgisine kuşkuyla bakan, felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Deprem gibi doğal bir felaketin Tanrı’nın insanları cezalandırmasının sonucu olduğunun düşünülmesi, Comte’un üç hal yasasının hangi evresine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir düşüncenin ancak faydalı sonuçlar verirse doğru olduğunu savunan John Dewey’nin, bilgi felsefesinde hangi akımın temsilcisi olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Ortaçağ Avrupa’sında dinsel düşüncenin ön plana çıkmasıyla bilim ve felsefe ancak dinsel otoritenin izin verdiği kadar gelişebilmiş, hatta durma noktasına gelmiştir. Buna karşın, İslam dünyasında 8.yy’da Harun Reşit tarafından kurulan “Beytül Hikme” adlı çeviri ve araştırma merkezinde Eski Yunan düşünürlerine ait eserler Arapçaya çevrilmiş; Halife Memun’ un isteğiyle ise Harezmi, yer ve gökyüzü haritalarından oluşan bir atlas hazırlamıştır.Parçaya göre bu dönemle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bilimin bazı aşamalardan geçerek ilerlediğini savunan Kuhn’a göre bilimin geçtiği bu aşamalardan değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

“Ön deyi,olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir ön deyidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi bilimi, ürün olarak benimseyen yaklaşımın temsilcilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin “Varlık nedir?” sorusuna verdiği cevaplardan değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Türk İslam filozofu olan Farabi’nin varlık kuramındaki var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan “Vacibü’l Vücûd” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 18.

“Hiçbir şey var değildir, var olsa bile bilinemez; bilinse bile başkalarına aktarılamaz.”Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gorgias’ın bu görüşünü destekler?

 
 
 
 
Soru 19.

“İki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta. Üzerinde akan şimdi yeni sulardır ” sözüyle evrende sürekli bir değişmenin olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının olmadığını savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x