2016 3. Dönem AÖL Siyer 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in muhacirensar kardeşleştirmesinde hedeflediklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Medine’de 622 yılında yapılan nüfus sayımında Müslümanların tespit edilen sayısı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den çıkarılma nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi namaza çağrının nasıl olacağı ile ilgili Hz. Peygamber’in sahabe ile yaptığı görüşmede sunulan önerilerden biridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Peygamber’e aşağıdaki namazların hangisini kıldırırken kıblenin Kâbe olarak değiştirildiği vahyi nazil olmuştur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle silahlı mücadele kararı almasında etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Gassanlı bir başkan olan Busra valisinin, İslam’a davet mektubunu getiren elçiyi öldürmesinin neden olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Fethi’nin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Uhut Savaşı

II. Huneyn Savaşı

III. Taif kuşatması

IV. Mekke’nin Fethi
Bu olayların kronolojik sıralaması hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Gazvetü’l-Üsre (Zorluk Gazası) de denilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Peygamber, hastalığı iyice artıp mescide çıkamaz hale geldiğinde namazı kıldırmak için kimi görevlendirmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz. Peygamber’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygamber’e uyanlar (var ya) işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder…’’
(A’râf suresi, 157. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut seni (yurdundan) çıkarmak için tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’
(Enfâl suresi, 30. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“…Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine (varis olmaya) daha uygundur…”
(Enfâl suresi, 75. ayet)
Bu ayet aşağıdaki uygulamalardan hangisine son vermiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimlerde yeryüzünde rehberdirler.’’
Bu hadis, Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.”
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki öğretim metotlarından hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 20.

Hz. Osman’ın elçi olarak gittiği Mekke’de müşrikler tarafından alıkonulduğu veya öldürüldüğü haberi yayılmıştı. Bunun üzerine çıkabilecek savaş ihtimaline karşı Müslümanlar Hz. Peygamber’e Mekkelilerle savaşacaklarına dair söz vermişlerdi.
Burada anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x