2016 3. Dönem AÖL Sosyoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kültürün bir özelliği de geçmişi geleceğe bağlamasıdır. Böylece kültürel mirasın birtakım yenilikler eklenerek gelecek kuşaklara devredilmesiyle toplumsal süreklilik sağlanmış olur.Parçada kültürün hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir toplumda kitle iletişim araçları hızla değişirken buna uygun davranış kalıplarının oluşumu daha yavaş olmaktadır.Bu durum kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

 
 
 
 
Soru 3.

Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilme sürecidir.Tanımı verilen kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal kurumlara ait olan maddi ve manevi kültür öğeleri yanlış verilmiştir? KURUM — > MADDİ KÜLTÜR ÖĞRESİ — > MANEVİ KÜLTÜR ÖĞESİ

 
 
 
 
Soru 5.

Ailenin anaerkil ve ataerkil olarak sınıflandırılması hangi ölçüte göre yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Bireylerin eşlerini, üyesi oldukları toplumsal grubun içinden seçme zorunluluğu şeklinde oluşan evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi modern ailenin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 8.

Doğadaki tüm varlıkların canlı bir ruha sahip olduğu ve tüm evrenin ruhlarla yönetildiği düşüncesi hangi dini anlayışa aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel işlevlerindendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi sadece ekonomik malda bulunan bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir.
II. Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir.
III. Üretimde temel amaç kar etmektir.Verilenlerden hangisi Sosyalist Ekonomik Sistem’in özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütmeyi oluşturan ve yürütme görevini devlet adına gerçekleştiren organ aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Farklı toplumsal grup ya da sınıftan insanı içine alan partiler dikey yapılı, bir grubun ya da toplumsal sınıfın çıkarını savunmak için kurulan partiler ise yatay yapılı partilerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey yapılı partiye örnek teşkil eder?

 
 
 
 
Soru 14.

Nispi temsili sisteminin temel özelliği partilerin aldıkları oy oranına göre parlamentoda temsil edilmesidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi nispi temsili sistemine ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetim için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Doğa, toplum ve insan sürekli değişim halindedir. Değişmenin olmadığı bir toplum düşünülemez ancak değişimin hızı zaman içerisinde ve toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılana uygunluk göstermez?

 
 
 
 
Soru 17.

Toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eden, plana ve programa tabi tutulmayan toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Orta tabakanın genişletilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden olan Tanzimat öncesi ıslahat hareketlerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x