2016 3. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Lale Devri aşağıdaki hangi ayaklanma ile sona ermiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı Devleti 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi devletlerle ayrı ayrı imzalamıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisinin masraflarının karşılanması için İradıcedit Hazinesi kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 4.

Rusya’nın, Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Fransa, İngiltere’nin sömürgesi Hindistan ile olan bağlantısını kesmek amacıyla aşağıdaki hangi Osmanlı toprağını 1798 yılında işgal etmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Meşrutiyet aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Kuruluş Dönemi’nden itibaren bir bakanlar kurulu gibi görev yapan Divanıhümayun, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde kaldırılarak yerine “Nazırlar Kurulu” kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi valisiyle imzalamak zorunda kaldığı bir antlaşmadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Reisülküttaplık, Divanıhümayun düzeyinde temsil edilmezden önce aşağıdaki divan üyelerinden hangisine bağlı olarak çalışıyordu?

 
 
 
 
Soru 11.

1856 Paris Antlaşması’nın;I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması,
II. Eflak ve Boğdan’da yönetimin özerk bir komisyona verilmesi,
III. Osmanlı toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması,
IV. Karadeniz’in tarafsız hâle getirilmesimaddelerinden hangileri, batılılaşma süreci bağlamında bir dönüm noktası olduğu savunulabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti’nin yönetim şeklinin değiştiği savunulabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakirimansureimuhammediye (Muhammed’in zafer kazanmış orduları)” adlı ordu aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı’nda aşağıdaki hangi devletle savaşmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Osmanlı Devleti’nde,
II. Meşrutiyet Dönemi’nden itibaren Türkçülük akımının güç kazanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti’nin, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle “dağılma ve parçalanma” dönemine girdiği kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sanayi Devrimi, aşağıdaki Osmanlı kurumlarından özellikle hangisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Ermeni Meselesi, aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez dünya kamuoyuna ve uluslararası antlaşmalara girmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Nusret mayın gemisinin gizlice mayınladığı su yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ülkede yeni bir dönemin başladığı kabul edilebilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x