2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir eğitimin yanı sıra deneyim ve beceri gerektiren, el emeğine dayanan faaliyetlere “zanaat” denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi zanaat dallarından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

1912 kışı bir karabasan gibi çökmüştü payitahtın üzerine. Sadece askerî mağlubiyetimizden söz etmiyorum, hakiki bir felaketten söz ediyorum. Balkanlardaki yıkımın neticesi bize kadar ulaşmış; köyünden, evinden sürülen on binlerce muhacir Dersaadet’e akmıştı. Kendi hemşehrilerini doyurmakta güçlük çeken şehir, devasa bir açlık yuvasına dönüşmüştü.Bu edebî metin oluşturulurken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir. Dile bu gözle bakılırsa dil mana kazanır.Bu parçada dille ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Söylenmek istenen düşüncenin herkes tarafından aynı şekilde kolayca anlaşılmasına “açıklık” denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklık ilkesine uyulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

I. İletişim aracı olarak dilin kullanılması
II. Güzel ve etkili ifadenin mümkün olması
III. Yazım ve noktalamaya dikkat edilmesi
IV. Anlatımın jest ve mimiklerle desteklenmesi
Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri sözlü ve yazılı anlatımın ortak özellikleridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Akıl yaşta değil baştadır başta Kişinin mikdarı bilinir işte Herkes bir değildir yaradılışta İnsandan insana imtiyaz olurBu dizeler aşağıdaki geleneklerden hangisiyle oluşturulmuştur?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Gönlümüz bağlandı zülfün telineAlınmaz gözleri mestim alınmazSencileyin cevr edici kulunaBulunmaz gözleri mestim bulunmazBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Bâd-ı sabâ selâm söyle o yâreMübârek hâtırı hoş mudur nedirBu dizelereI. mestan elâ gözler
II. bulamam çâre
III. nideyim yitirdim
IV. yaş mıdır nedirsözleri eklenerek çapraz uyak düzenine uygun olarak anlamlı bir dörtlük oluşturulursa numaralanmış bu sözlerin dizilimi aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Eğerleyin kır atımın ikisinFeth edeyim düşmanların hepisinSabah namazında Bağdat kapısınAllah Allah deyip açtı Genç OsmanBu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

MEHMETGemiler pupa yelken yol alırsa karada…Gemilerim dağdan dağaYelken açar çağdan çağa. KOROBuyurdu Hünkâr, sefer varDenizden karaya, karadan denizeAçılın ormanlar, düzelin dağlar taşlar!Buyurdu Hünkâr, yol olun bize!Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnazYollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.Bu dizelerdeki altı çizili ifadede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Sonsuzluk kervanı, istemem azat!Köleniz olmakmış gerçek hürriyet
Yukarıdaki altı çizili dizede hangi söz sanatı vardır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Tasavvuf edebiyatında tarikata yeni girenlere tarikatın adap ve erkânını öğretmek amacıyla söylenen şiirlere ________ , varlığın Allah’tan çıkarak evreni dolaştıktan sonra tekrar Allah’a dönmesini anlatan şiirlere ________ denir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir vakte erdi ki bizim günümüzYiğit belli değil mert belli değilHerkes yarasına derman arıyorDeva belli değil dert belli değilBu dizeler konusuna göre koşmanın aşağıdaki çeşitlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x