2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Öykülerde olayın geçtiği ortamın ve kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür. Olay ve olay kişilerinin betimlenmesi bu bölümde yapılır.Bu parçada tanıtılan öykü bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kasabanın turistik sayılacak eli yüzü düzgün birkaç lokantası var. Ama en eski olanı, mimarisi düzgün, çevresi bakımlı, denize nazır, mülkî erkânın ve tüccarların devam ettiği Şehir Kulübü. Bu kulübün en nefis köşesi de denize bakan lokanta kısmıydı. Hatırlı misafirler hep orada ağırlanırdı. Kaymakam da Saadet ve Eşref’i burada ağırladı. Mekânda tüm personel onların karşısında esas duruşa geçmişti.Bu parçada öykü ögelerinden hangisi belirgin değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser vermiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda masalla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Öğretmenimiz sınıfta bir şiir okudu. Bu şiirde ne anlatılmak istendiğini bizlere sordu. Ben bu şiirde, kaybetme korkusunun dile getirildiğini söylerken bir arkadaşım ise şiirin sevgiliye duyulan aşkı ifade ettiğini söyledi. Bir başka arkadaşım ise şairin memleket hasretiyle yandığını söyledi. Öğretmenimiz bütün bu yorumların doğru olduğunu, edebî eserlerin böyle bir özelliği olduğunu belirtti.Bu parçada öğretmen, edebî eserlerin hangi özelliğini anlatmak istemiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki yapma destan ve sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Ulusların ulus oluşları sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum eserlere _________ denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir eşeğin öküzlere özenip onlar gibi davranması sonucunda kulağını ve kuyruğunu kaybetmesini anlatan Şeyhî’nin ünlü mesnevisi “Harname” divan edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alır.Bu cümlede sözü edilen eser konusuna göre aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Türk edebiyatında manzum hikâye türünde önemli eserler veren sanatçılar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Mesnevi
II. Manzum Hikâye
III. Hikâye
IV. RomanNumaralanmış bu türlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Gölge oyunundaki Hacivat’ın orta oyunundaki karşılığı olan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Gençlere eğitim verirken aslında kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için zararlı bir tutumdur. Kendi kendini tekrarlamanın, kısırlık içinde yüzüp durmanın en kolay yolu bu. Hele işin başlangıcında birtakım kavramları verirken onlara kendi değer yargılarımızı yüklersek belki çok uslu bir kuşak yetiştirebiliriz. Bazen de tam aksine farkında olmadan onları saldırganlığa itebiliriz. Kendi değerlerimize göre yetiştirdiğimiz gençler, kurulu düzenin en etkili savunucusu görünebilir bize. Ama araştırmayı, bir konu üzerinde kafa yormayı bilmeyen genç, öğretilenlerin dışında kalan yeni durumlar karşısında şaşkınlaşır ve rüzgârlar önünde savrulur durur.Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

20 Haziran 1861’de Abdülmecid’in erken ölümü üzerine tahta geçen kardeşi Abdülaziz, ağabeyi kadar Batı hayranı olmamakla beraber ülkenin çağdaşlaşmasına da karşı değildi. Fakat o da devletin yönetimi konusunda bütün yetkinin kendisinde toplanmasına, yani Osmanlı devlet geleneğinin devamına taraftardı ve bu geleneği sonuna kadar sürdürdü. Zaten Gülhane Hattı Hümayunu siyasi olmaktan çok hukuki bir belge idi.Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 19.

Şiirde, mısralar içinde yerlerini alan kelimelerin yarattığı sesten ayrı bir anlam yoktur. Bir şiirin sesi ve anlamı, bedenle ruh gibidir; o kadar kaynaşmıştır. Böyle olunca saf ve gerçek bir şiirde söylenen ancak bir türlü söylenebilir. Yani söylenmiş olduğu gibi söylenir. Oysa bir düşünceyi nesir dili ile türlü şekillerde söyleyebiliriz. Canınız kahve mi istiyor, bunu türlü türlü söyleyebilirsiniz, anlam birdir. Şiire gelince iş değişir. Şiirdeki bir mısrada kelimelerin yerlerini değiştirdiniz mi şiirden iz bile kalmaz.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metin türleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x