2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manasıyla anlamak için önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Çünkü eserdeki bir düşünüş biçimini, inanışı veya toplum hayatında görülen bir yeniliği içinde bulunduğumuz güne göre değerlendirmek o esere haksızlık yapılmasına yol açacaktır.Bu parçada edebî eserlerle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Edebî eserleri tarihsel gelişim çizgisine göre incelemek
II. Edebî bir dil oluşmasını sağlamaya çalışmak
III. Edebî dönemlerin özelliklerini belirlemek
IV. Edebî türlerin gelişimini ortaya koymak
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi edebiyat tarihinin işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Orhun Abideleri aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın dönemleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Orhun Abideleri, bir önderin ulusuna seslenişi, ona hesap verişi ve önerilerde bulunuşu yönünden _________ özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Edebiyat araştırmalarında aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmaz?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi eski Türk şairlerinin görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Destanda uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır. Uruk kralı ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu destan bilinen en eski destandır.Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki destan – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi’nde verilen türler arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 12.

Kargı çuvaç kuruldıTugum tiklip uruldıSüsi otun oruldıKançuk kaçar ol tutarBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

Kar buz tümü eridiDağların suları akıştıMavi bulut yükseldi Kayık gibi sallanır.Günümüz Türkçesiyle verilen bu koşuk dizeleri, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 14.

İranlı Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde Efrâsiyâb adıyla anılan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

İslamiyet öncesindeki sözlü edebiyat ürünlerini ilk defa yazıya geçirerek eserinde yer veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında görülen mitolojik unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Orhun Yazıtları’nı Türkiye’de ilk kez Arap harfleriyle ________ yayımlamıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında adı bilinen ilk yazardır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x