2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Akıl bir meşaledir, kör için gözdür; ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.Bu cümle Kutadgu Bilig kahramanlarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eserdir.• 6645 beyitten oluşan bir mesnevidir.• Hakaniye Türkçesiyle kaleme alınmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Çok konuşma, sözü az ve birer söyle Yüz binin düğümünü bu bir sözde çözBu dizelerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Eser, 102 dörtlük ve kırk beyitten oluşur. Eserde edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir. Geçiş Dönemi’nin özelliklerini tam anlamıyla yansıtan bir eserdir.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Divanü Lügati’t Türk ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu X
IV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazdı. Kaside, gazel ve mesnevilerde aşk konusunu işledi. Divan edebiyatındaki mazmunların yerleşmesinde etkili oldu. Sanatçının Cemşid ü Hurşit adlı mesnevisi vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki gazel ile ilahi karşılaştırmalarından hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının destan geleneğine bağlı eserlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan eser Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. Eser Türklerin o dönem örf, âdet, toplum ve aile yapısını bir kahraman etrafında çoğunlukla yiğitlik havasında yansıtır. Türk dilinin 13-14. yüzyıl özelliklerini yansıtması açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca eser halk hikâyesi olarak değerlendirilse de büyük bir destan parçası görünümündedir.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Mutasavvıf, şair ve “Bilginler Sultanı” olarak anılır. Eserlerinde hoşgörü ve iyiliği öğütler. En önemli eseri olan “Mesnevi”de ayetler, hadisler, şiir alıntıları ve kısa öykülerle Allah’a ulaşmanın yollarını anlatır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. İlk beytine “matla”, son beytine “makta” adı verilir.
II. Aşk, güzellik ve kadın konusunu işleyen lirik şiirlerdir.
III. aa/bb/cc… şeklinde her beyit kendi arasında kafiyelidir.
IV. Bütün beyitleri aynı güzellikte olanlara “yekâvaz gazel” denir.Numaralanmış cümlelerin hangisinde gazelle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i şehvâra su (Günümüz Türkçesi: Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin sıradan sözleri nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur.) Su Kasidesi’nden alınan bu beyit, kasidenin aşağıdaki bölümlerinin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

XV
II. yüzyıl sanatçılarındandır. Lale Devri’nin İstanbul’unu yansıtan şiirleriyle tanınmıştır. Mahallileşme anlayışının temsilcisi olan sanatçı, şarkı türünün ustası olarak kabul edilir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

_________, bentlerle kurulan nazım şeklidir. Her bentte iki bölüm vardır. İlk bölüm olan terkiphane bölümü en az beş beyitten oluşur. Her terkiphanenin sonunda bentleri birbirine bağlayan ve tek beyitten oluşan ikinci bölüme vasıta adı verilir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Güzelleme: Doğa ve insan güzelliklerini ele alan şiirlerdir.
II. Taşlama: İnsan ve toplumun aksayan yönlerini eleştiren şiirlerdir.
III. Koçaklama: Öğretici yönü ağır basan didaktik şiirlerdir.
IV. Ağıt: Ölen kişi veya kişiler için söylenen şiirlerdir.Numaralanmış koşma türlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun kişileri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x