2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

________; insan ve toplum yapısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Edebiyatımızda 1919-1923 yılları arasında verilen eserlere baktığımızda ağırlıklı olarak vatan sevgisi, cesaret, savaşın olumsuzlukları gibi konuların ele alındığını görüyoruz.Bu bilgiden edebiyatla ilgili çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunan ferman ile o güne kadar dağınık olarak yapılan düzenlemeler derli toplu hâle getirilerek devlet kurumları Batı esaslarına göre yapılandırılmaya başlanmıştır. Bu fermanla Batı düşüncesi, yaşama biçimi ve Batı’daki gelişmelerin örnek alınacağı ilan edilmiştir.Bu parçada sözü edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
II. İlk özel gazetenin çıkarılması
III. İlk edebî romanın yayımlanması
IV. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
Yukarıda numaralanmış gelişmelerden hangileri Tanzimat edebiyatının oluşumunda etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 5.

Tanzimat Dönemi’nde gazeteciliğin gelişmesi ile edebiyatımıza ________, ________, ________ gibi türler girmiştir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat
II. Dönem sanatçıları arasında değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 9.

• Edebiyatımızdaki ilk makaleyi yazmıştır.• İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır.• Batı edebiyatından ilk şiir çevirilerini yapmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisi için söylenmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Namık Kemal’in çalıştığı gazeteler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Tahrib-i Harabat
II. Istılâhât-ı Edebiyye
III. Araba Sevdası
IV. Osmanlı TarihiV. Zoraki Tabip

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangileri öğretici metin değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Şiir ve tiyatro türlerinde eserler verdi. Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiirimize Batılı bir kimlik kazandırdı. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı “Makber” şiiri, döneminde oldukça geniş yankı buldu.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 14.

Akıl ve sağduyuya dayanan ________ akımına karşılık _________ akımında hayaller, duygular ve coşkular önem kazanmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde Dilber adlı bir kahramanın etrafında tutsaklık teması ve görücü usulü ile evlenmenin yanlış yönleri ele alınmıştır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Sanatçının edebiyatımıza en önemli katkılarından biri Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafına toplamasıdır. Edebiyat kurallarını öğreten Talim-i Edebiyat adlı eseri ve yaptığı çalışmalardan dolayı döneminde “üstat” olarak tanınmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman, _________’nın Fenelon’dan çevirdiği _________ adlı eserdir.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tanzimatçılar “toplum için sanat” görüşünü benimsemişlerdir. Bu amaçla edebî metni, ________.Bu parçanın son cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 
 
 
 
Soru 20.

Tanzimat Dönemi’nde önemli dil ve sözlük çalışmaları yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x