2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

_________ Servet-i Fünun’un yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle dergi, bir sanat ve edebiyat dergisi hâline dönüşür. Böylece yeni bir edebiyat çığırı başlar.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçıları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 3.

Servetifünun edebiyatının üç önemli isminden biridir. Gelenekçi şairlerin o dönemde en çok saldırdığı yenilikçi şairdir. Şiire “nesir musikisi” diyen sanatçı, şiirlerini “Tamat” ve “Evrak-ı Leyal” adlı kitaplarda topladı.Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki eserlerden hangisi öğretici metin olarak değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Realizm akımının şiire yansımış biçimidir. Bu akım şiirdeki gerçekçiliktir. “Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalınarak duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.Bu parçada tanıtılan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Düzyazı cümleleriyle yazılmış şiirlerdir. Ses, söyleyiş ve tema bakımından şiire; şekil bakımından ise düzyazıya benzer. Vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmadığı için yazan kişi duygularını daha rahat ifade eder.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

_________ romanda yazar, olaylardan çok kişilerin olaylar karşısındaki tepkileri üzerinde durur. Kişilerin ruhsal durumları ayrıntılarıyla ele alınır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati temsilcilerinin edebiyatta gerçekleştirmek istedikleri arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 11.

(I) Eserlerinde realizm akımının etkisi görülen Halit Ziya Uşaklıgil, Servetifünun edebiyatının önemli isimleri arasında yer alır. (II) Roman kişilerini genellikle aydın ve üst zümreden seçmiştir. (III) Eserlerinin tamamında “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalarak bireysel konuları işlemiştir. (IV) Sade ve anlaşılır bir dil kullanan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecriati topluluğunda yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımına bağlı değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Fecriati topluluğunun en önemli ismidir. Özelikle şiir türündeki eserleriyle tanınmıştır. Saf şiir anlayışına bağlı kalan sanatçı Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Edebiyatımızda sembolizm akımının en önemli temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Şiirlerinin tamamını aruzla yazan sanatçı şiirde anlam kapalılığına önem vermiştir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat sanatçıları bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Romanlarında hissî ve sosyal konuları bir arada işleyen yazar, küçük hikâyelerinde bunların yanına mizahı da dâhil eder. Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı türlerinde eser veren sanatçının “Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Acımak” önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Sone
II. Gazel
III. Terzarima
IV. Koşma V. Serbest müstezat
Yukarıda numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Servetifünun Dönemi’nde kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x