2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türk dilinin kaynaklarını, gelişimini bilimsel yöntemlerle incelemek amacıyla 1932’de oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler topluluğunda yer almaz?

 
 
 
 
Soru 3.

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat anlayışına ilk tepki aşağıdaki grupların hangisinden gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerinde ölüm, sonsuzluk, zaman, rüya gibi konuları işledi.
II. Necip Fazıl Kısakürek içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin örneklerini verdi.
III. Cahit Sıtkı Tarancı, şiirleriyle millî bilinci oluşturmaya çalışmıştır.
IV. Ömer Bedrettin Uşaklı, şiirlerinde en çok deniz temasını işlemiştir.V. Ziya Osman Saba, şiirlerinde mistisizm ile tasavvufu birleştirmiştir.
Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Garip topluluğunda yer almış sanatçılardandır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarımızdandır. Eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştıran sanatçının “Ölmez Otu” adlı romanı önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek; _________, _________, ________ gibi tiyatro eserlerinde manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini işlemiştir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Güngör Dilmen’e aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak değerlendiren sanatçının “Koçyiğit Köroğlu” ve “Köşebaşı” önemli tiyatro eserlerindendir.Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Çağdaş Türk edebiyatında öykü ve roman, gerçekçiliğin yorumlarına bağlı olarak tek bir çizgide gelişmiştir. (I) Sabahattin Ali toplumsal çizgiyi geliştirir. (II) Sait Faik Abasıyanık ise toplumsal sorunlardan çok aydın bireyin küçük dünyasına yönelen duyarlılığıyla yeni bir öykü anlayışı getirmiştir. (III) Samim Kocagöz kasaba insanlarının sorunlarını gerçekçi bir tutumla yansıtmıştır. (IV) Orhan Kemal geçmiş özlemiyle yüklü, bireyci eserleriyle ön plana çıkmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Cumhuriyet Dönemi’nde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayışıyla yepyeni boyutlar kazanmıştır. Bu alanda ________, ________, ________ gibi yazarlar başarılı eserler vermişlerdir.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi
II. Yeni şiirinin sanatçıları arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı öğretici metinlere ________ adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi ilk resmî gazetedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 20.

I. Bilimsel gerçekleri ortaya koyma zorunluluğu yoktur.
II. Estetik bir zevk uyandırmak amacıyla kaleme alınır.
III. Okuyucuyu uyarmak ve düşünmeye yöneltmek amaçlanır.
IV. Yaşanılan olaylarla ilgili duygu ve düşünceler günü gününe yazılır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri fıkra türüne aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x