2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Şiirsel söyleyişe, süslü ve sanatlı anlatıma önem vermek
II. Günlük hayatın sorunlarını dile getirmek
III. Ölçü, uyak gibi biçimsel ögelere sıkı sıkıya bağlı olmak
IV. Yaşama sevinci ve yaşama hakkını işlemek
Yukarıda numaralanmış ilkelerden hangisi Garipçilerin şiir anlayışına uymaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar ________ etkisinde gelişmiş, 1930’dan sonra ________ yönelmiştir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bu roman Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı bir psikolojik romandır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler ayrıntılarıyla okura aktarılmaktadır. Romanda hastalık, üzerinde durulan asıl konudur. Hastalıktan sonraki tema roman kahramanının Nüzhet’e duyduğu aşktır.Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi
II. Yeni anlayışına sahip şairlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bu vatan toprağın kara bağrındaSıradağlar gibi duranlarındırBir tarih boyunca onun uğrundaKendini tarihe verenlerindirBu dörtlük konusuna ve biçim özelliklerine göre incelendiğinde aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle kaleme alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

“Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir/ben ayrılıkları/ kimi insan ezbere sayar yıldızların adını/ben hasretlerin” diyen sanatçının “Şeyh Bedrettin Destanı” adlı şiiri, şiirde bir dönüm noktası olur. Bu, sanatçının epik şiirle birlikte kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Millîye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserlerinde hayata, topluma daha geniş ve gerçekçi bir açıdan bakar.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar bu türün konusudur. Olay, mekân, zaman ve kişi ögeleri vardır. Romana göre daha kısa bir türdür. Kahramanlar bir ya da birkaç kişidir. Genelde tek bir olay çevresinde gelişen bu türde kahramanların kişilikleri derinlemesine incelenmez.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Boğazından lıkır lıkır geçenŞu suyun kıymetini bilNedir ki bu mavilik demePencereden görebildiğin kadar Göğün kıymetini bilBu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle kaleme alındığı söylenir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin önemli deneme yazarlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Yedi yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini yitirdi. Kalan yetmiş iki yıllık hayatını kendi iç aydınlığını çoğaltarak geçirdi. Yerel sözcüklerle süslediği şiirlerini sade bir Türkçe ile geleneksel nazım biçimleri olan koşma, semai, destan şeklinde söyledi. “Dostlar Beni Hatırlasın” en önemli eseridir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için doğru bir bilgi değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Cahit Külebi
II. Ataol Behramoğlu
III. İsmet Özel
IV. Orhan Seyfi OrhonNumaralanmış sanatçılardan hangileri
II. Yeni sonrası toplumcu şiirin temsilcilerindendir?

 
 
 
 
Soru 15.

Garip akımı dışında yeniliği sürdüren şairler arasında aklımıza ilk olarak _______, _______, ________ gibi isimler gelir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının şairlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi köye ve köy gerçeklerine yönelen, Anadolu’daki işçilerin, çiftçilerin sorunlardan bahseden toplumcu gerçekçi yazarlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Oğuz Atay’ın bu romanı ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi yeni anlatım tekniklerini kullanması bakımından dikkate değer. Atay bu romanında birtakım dinsel ve mitolojik ögelerden de yaralanarak yerleşik düzenin değer yargılarıyla, zevkleriyle, yaşama biçimleriyle uzlaşmayan, topluma yabancılaşmış insanların yaşamını anlatır.Bu parçada sözü edilen Oğuz Atay romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

• Ercüment Behzat Lav ve Nazım Hikmet’in öncüsü olduğu bir anlayıştır.• Bu anlayışta aruz ve heceyi reddedilerek yeni bir biçem ve söyleyişe ulaşma arzusu görülür.• Özellikle fütürizm akımının etkisi şiirde kendisini gösterir.Bu özellikler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

– İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi. – İslam mitolojisini kucaklayan sanatçının şiirinin sağlam bir metafizik zemini vardır. – O, şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği bugüne ve geleceğe taşır. Özellikleri verilen
II. Yeni sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x