2017 1. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İslam dininin inanca ve davranışlar adair ilkelerini, naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilim dalıdır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Hangisi kelam ilminin amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangi ikisi kelam ilminin kullandığı yöntemlerdendir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kelam ilmi ile felsefe arasındaki ilişki hakkında hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’da-ki yorum farklılıklarının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’den(sav.)sonra nass ve tayinle halife olduğuna, imametin kıyamete kadar onun ve Hz. Fatma’nın soyundan gelenlerin hakkı olduğuna inanan topluluklara verilen isimdir.Burada hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Müslümanlar arasında ortaya çıkanitikadi nitelikli ilk farklılaşma hareketidir.• Bugün bu mezhebin sadece İbadiye kolu Kuzey Afrika’da yaşama şansı bulabilmiştir.• Kendi inanç ve düşüncelerinin dışındaki hiç kimseyi Müslüman olarak kabul etmezler.Özellikleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mürcie mezhebine ait değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Allah’a zatında, sıfatlarında ve ?illerinde ortak koşan, Allah’ın yanında başka ilahlar edinen kimseye ________ denir.Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Evrenin sonradan var olduğu tezine dayanır. Başlangıcı olan her şey sonradan yaratılmıştır. Her sonradan yaratılan, bir var ediciye muhtaçtır. Âlem de bir var ediciye muhtaçtır. Bu var edici ise Yüce Allah’tır. Bu açıklama hangi varlık delilini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 12.

“En güzel isimler Allah’ındır. Ona bu isimlerle dua edin…”(A’raf suresi, 180. ayet)Bu ayette bahsedilen isimleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Meleklerin varlığının en önemli delili aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi meleklerin hızlı hareket etme özelliğini vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 15.

Kur’an-ı Kerim’de “Melekül-mevt”olarak adı geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

İslam’ın ilk inen ayeti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Şeytanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Kelam ilminde kullanılan delilleri mantıkla irtibatlandırarak üçüncü bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Bu devirden sonra gelen kelam âlimlerine “Müteahhirin”, ilklere ise“Mütekaddimin” denilmiştir.Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kelam ilminde varlıklar için kullanılan “mümkün”kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x