2017 1. Dönem AÖL Coğrafya 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Coğrafya 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Büyük (Pasfik) Okyanus’ta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur?

 
 
 
 
Soru 3.

Heyelanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yazıyı ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Çin Medeniyeti haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimiyle Avrupa’da gerçekleşen yeni durumlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bazı kıtalar da kişi başına düşen yıllık gelir miktarı dolar ($) olarak gösterilmiştir. Tablodaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Fiziki coğrafya özelliklerine göre yapılan sınıflandırmada Rize, Trabzon ve Artvin illeri hangi bölge içinde değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 11.

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi az nüfuslu bölge olarak nitelendirilebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ulaşım sektörünün gelişmesi için elverişli imkânlar sunar?

 
 
 
 
Soru 13.

Türkiye sınırları içindeki ilk demir yolu hattı hangi şehirlerimiz arasında inşa edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Teknolojik düzey
II. Doğal afetler
III. Göç hareketleri
IV. Sanayileşme
Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım araç ve sistemlerinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede veya ülkede ticaretin gelişmesine katkı sağlamaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Türkiye’de 1980’den sonra hangi ekonomi politikası benimsenmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki illerimizin hangisinde deniz turizmi diğerleri kadar gelişmemiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Rafting sporu hangi doğal unsurda yapılan bir turizm etkinliğidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfa’nın turistik zenginliğidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x