2017 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki haklardan hangisi kişinin siyasal gücün kullanımına katılmasını sağlar?

 
 
 
 
Soru 3.

• Herkesin yasalar karşısında eşitsayılması • Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi• Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’eşit olmaları Bu uygulamalar bir devlette aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu gösterir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerine ters düşer?

 
 
 
 
Soru 5.

Sosyal devlet; vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen,onlara asgari bir yaşam tarzı sağlamayı kendine ödev edinen devlettir.Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasıyla ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• TBMM’nin en etkili denetim mekanizmasıdır.• Bir siyasi parti grubu adına veya enaz yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
Yukarıda TBMM’nin hangi denetim mekanizmasından söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Bir toplumda demokrasinin idealine uygun biçimde yaşanabilmesi için,Anayasa ve diğer hukuk kurallarının varlığı yeterli değildir. Toplumun sahip olduğu dinamiklerin bunda çok büyük etkisi vardır. İdeal bir demokrasi, belli bir toplumsal ve kültürel yeterliliği gerektirir.Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olması gereken bu yeterliliklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.”ibaresinin çıkartılarak, laikliğin devletin nitelikleri arasına girmesi hangi anayasa döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

 
 
 
 
Soru 11.

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir devletin sağlığa, eğitime istihdam oluşturacak yeterli kaynak ayıramaması, insanların bazı temel haklarının gerçekleşmesini engeller.
Yukarıda insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan hangi sorundan söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde oluşturulan komitelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
II. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
III. Mahkemeye başvuru için, iç hukuk yollarının tüketilmiş olmasıgerekir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

• 1961’de Londra’da kurulmuştur.• Uluslararası alanda faaliyet gösterir.• Düşünce suçluları ile siyasi suçluların serbest kalması için çalışır.Bu bilgiler aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aydınlanma; bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye,eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir davranıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bütüne ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Ekonomide büyük atılımlar gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya konulan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının amacına ters düşer?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...