2017 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “belli bir hukuk düzeni içerisinde,hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması”şeklinde tanımlanır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki haklardan hangisi diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Mahkeme kararı olmadıkça kimsenin konutu aranamaz, telefonu dinlenemez. Güvenlik görevlilerinin konutları arayabilmek için, yetkili makamlardan izin almaları gerekir.Bu hükümler aşağıdakilerden hangisini koruma amacı taşır?

 
 
 
 
Soru 4.

T.C. 1982 Anayasası’nın 24.maddesinde; “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahip olduğu niteliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Hukuk devletinde, devlet erkinin tekbir merkezde toplanmaması için, birtakım mekanizmalar geliştirilmiştir. Devletin erkleri olan yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinin alanına girmezler. Biri diğerinden daha üstün değildir.
Yukarıda hukuk devletinin gereklerinden hangisi açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan seçimlerin dayandığı esaslardan değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Son Osmanlı Meclisi aşağıdaki hangi olay sonucunda kapatılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda 1921 Anayasası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye ters düşer?

 
 
 
 
Soru 12.

• Çalışma ücretlerinin artırılması• Çalışma koşullarının düzenlenmesi• Çalışanlara iş güvencesi sağlanması Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bu amaçlarla faaliyet gösteren uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ihlallerine yol açmaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Rönesans’la birlikte aşağıdakilerden hangisi önem kazanmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Osmanlı Devleti’nde
III. Selim’in orduyu modernleştirmek, iyileştirmek için yaptığı çalışmalar” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 18.

Atatürk İnkılabının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Halk iradesinin üstün tutulması
II. Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
III. Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesinin anlamları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan hakları konusundaki görüşlerini yansıtmaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x