2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ali Bey, dün iş yerinde bize yine bir Temel fıkrası anlattı. Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 2.

En güçlü iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı varlıklar birtakım sesler çıkarır.Köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendi aralarında konuşarak ve yazarak iletişim kurarlar.Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır?

 
 
 
 
Soru 4.

İsmail Öğretmen, dil ve anlatım dersinde “yemiş” sözcüğünün eskiden bütün meyveler için kullanıldığını ancak günümüzde sadece incire yemiş dendiğini söylemiştir.İsmail Öğretmen’in verdiği bu bilgi dil bilgisinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinin inceleme alanına girer?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir ülke sınırları içinde farklı bölgelerde konuşulan dile _________, o ülkenin resmî yazışma diline ise ________ denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Bir milletin dili o milletin yaşamından mutlaka izler taşır. Dili oluşturan içinde doğup yeşerdiği milletin kültürüdür. Dili, kültürden ayrı düşünmek mümkün değildir. Türkçede süt ürünleri olan ayran ve yoğurtla ilgili binlerce yemek adı bulabilirsiniz. Ancak aynı kelimeleri söz gelimi İngilizcede görmeniz mümkün değildir. Çünkü bu kelimeler bize aittir ve bizim yaşayışımızın ürünü olarak dilde yerini almıştır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Yeryüzündeki diller; ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlık ve benzerlikler gösterir.Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ______ denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
II. Yeni sözcük türetmek için yapım ekleri kullanılır.
III. Bu dillerde sözcüklerde vurgu hâkimdir.
IV. Hintçe, Farsça, Fransızca bu dil ailesine mensup dillerden bazılarıdır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri tek heceli diller için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dil ailesine mensup değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

• MÖ 5. yy. ile MS 5-6. yy. arasını kapsar. • Hun İmparatorluğu’nun hâkim olduğu bir dönemdir. • Bu dönemde Oğuz Kağan Destanı oluşmuştur.
Yukarıdaki özellikler Türkçenin hangi dönemine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı “Hakikatlerin Eşiği”dir.
II. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.
III. 484 dizeden oluşan ahlaki, öğretici, manzum bir eserdir.
IV. Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait koşuk, sagu, sav örnekleri vardır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Divanü Lügati’t Türk’e aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi 12 ve 13. yüzyılda Türkçenin gelişimine katkı sağlayan sanatçılardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ___________ denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olmaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

O yıllarda erkek çocuklarına Ali,Mustafa, Mehmet ( ) kız çocuklarına Zeynep, Türkan, Ayşe gibi isimler veriliyordu. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bana hayattan ne öğrendiğimi soruyorlar ( ) Hayattan tek bir şey öğrendim ( ) Dürüstlük ( ) Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x