2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Anlattığım konuyu kim özetleyecek?• Tüm organlarımız gibi beynimiz de yaşlanır.• Aracınızı lütfen buradan çekiniz!Bu cümlelerde aşağıdaki dil işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

 
 
 
 
Soru 2.

Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim olanakları çeşitlenmiştir. Bu da iletişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır.Hayatımızın her aşamasında var olan iletişim, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla küreselleşen dünyanın en temel ögesi hâline gelmiştir.Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

İletişimde bir tür şifreleme söz konusu olduğundan konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile _______ denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Tartışmadan önce probleme uygun dramatizasyonlar yapılabilir, sergiler ve yakın çevre gezilebilir, yazılı materyaller okunabilir, farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Bu tür etkinlikler katılımcılarda ortak yaşantı oluşmasını sağlar, tartışmanın yöntemini belirler ve tartışmaya katılımı sağlar.Bu parçada tartışma yönteminin aşamalarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Konuşma sırasında % 55 görüntü,% 38 ses, % 7 sözler etkilidir.Bu bilgiden hareketle bir sunumun etkili olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Panel ile ______ üslup dışında özellikleri bakımdan birbirine çok benzer.Panelin ______ tek farkı ise seyircilerin tartışmaya aktif olarak katılmamasıdır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hani eski iklimler,Has ekmekten dilimler?Hey gidi zamane hey!Tesellisiz ilimler,Adaletsiz taksimler…Hani eski iklimler?Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Karşıda ağır yüklü bir dağ, göl kıyısı boyunca yere çömelmişti; üst yarısı göğe ait, parlak beyazdı; alt yarısı ise karanlık ve zalim. Bir bakıma burası cennet ile yeryüzünün ayrıldığı yerdi.Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

(I) Gorki’nin otobiyografik üçlemesinin ilk kitabı olan “Çocukluğum”, yazarın beş yaşında babasını kaybettiği tarihten başlayarak dede evinden ayrıldığı zamana kadarki yaşamını anlatıyor. (II) İkinci kitap olan “Ekmeğimi Kazanırken” çalışmak zorunda kaldığı dönemi anlatır. (III) Üçlemenin son kitabı ise “Benim Üniversitelerim”adını taşır. (IV) Bu üçleme Gorki’nin“Ana” romanını, o kadar bilinmese de,gölgede bırakacak değerdedir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Evrende büyük miktarda karanlık madde olduğu biliniyor. Karanlık madde, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenmese de çevresinde sebep olduğu etkiler incelenerek evrenin hangi bölgelerinde ne kadar karanlık madde olduğu hesaplanabiliyor. Karanlık maddenin doğası ile ilgili çalışmalar hâlâ devam ediyor.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Anlatımda söz gereksiz yere uzatılmamalı, az sözcükle çok şey anlatılmalıdır.Anlatımın taşıması gereken bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bu hastalık en çok okul çağındaki çocuklarda yaygın olarak görülmektedir.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili söz alışılmış bağdaştırmadır?

 
 
 
 
Soru 18.

Batılı bir turizm uzmanı, “Yeryüzünde pek az memleket turist çekme bakımından Türkiye ile boy ölçüşebilir.”diyor. Bu değerli övgü bir nezaket sözü değildir. Gerçekten yurdumuz,Akdeniz ikliminden Alpler iklimi ne kadar basamak basamak değişen tabiat nitelikleri ile deniz kıyıları, yüce dağlar, ormanlar, göller, çağlayanlar vb. güzellikleri yanında en eski uygarlıkların anılarını da sınırları içinde barındırır.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın özellikleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Okurlar otobiyografik ögeler taşıyan kitaplardan bir kat daha fazla etkilenir, diye düşünüyorum. Tamamen kurmaca olduğu düşünülen bir metinde bile -biz okuyucular fark edemesek de- yazarın birçok anısı, kederi,gözlemi vardır. Hâl böyleyken doğrudan yazarın kendi yaşam öyküsünden hareketle büyüyen, barındırdığı karmaşık duyguların yazar tarafından yaşandığını bilmek, kitabın ve anlattıklarının okur üzerindeki etkisini daha da arttırır. Bu parçanın yazarına göre otobiyografik eserlerin daha çok etkileyici olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x