2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kız, her adımını ölçüp biçerek üç katlı apartmanın önüne geldi, bir iki saniye kapıda dikilip kayboldu.Ali, biraz oyalandıktan sonra kızın ardından apartmana girdi. İçeride apartman kapısına dayanmış, derisi yırtık, küçük bir yazıhane koltuğunda sakallı, ufak tefek bir adam oturuyordu. Koyu kahverengi saçlarında tek ak tel olmamasına rağmen epey yaşlı olduğu belliydi.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Kimi birleşik isimlerin oluşumunda yalnızca birinci sözcük anlamını kaybeder.Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisi buna örnektir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme ismi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Dağlık yamaçlar, kıyıdan başlayarak beş yüz ila altı yüz metre yüksekliğe kadar olan kısımlar bütün mevsimlerde yeşil kalan, sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz mavisi ile kaplıdır. Bu kısımlar çok tenhadır; şurada burada bazı köylere rastlanır.Bu parçada aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

• Heyecan, mutluluk, özlem ifade eden söz öbeklerine yer verilir.• Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.• Daha çok şiir, roman, hikâye ve tiyatro türlerinde kullanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlarİçimde tüten bir şey; hava, renk, eda,iklim;O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.Bu dörtlükte zamir görevinde kullanılmış kaç sözcük vardır?

 
 
 
 
Soru 9.

• Eylemler ön plandadır.• Anlatımda abartıya yer verilebilir.• Bilgi verme amacıyla kullanılır.Bu cümleler destansı anlatım açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 10.

Hiç kimse kölelik ve kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.Hiç kimseye işkence yapılamaz;zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Serpilmeye(I) başladı(II) bir yağmur ince ince Son yokuş noktasından(III) düzlüğe çevrilince(IV) Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre geçişlidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde Sultan Orhan zamanından itibaren divanın bulunduğu görülür. Divan toplantıları Sultan I. Murad, Yıldırım Bayezid,Çelebi Mehmed ve
II. Murad devirlerinde de devam etmiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

• Dil daha çok gönder gesel işlevde kullanılır.• İfadeler kesin ve açıktır.• Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Dil, sanatsal işleviyle kullanılır.
II. Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.
III. Sanatlı ve süslü söyleyişe önem verilir.
IV. Düşünce ve duygular kısa, kesin ifadelerle dile getirilir.Numaralanmış özelliklerden hangileri tartışmacı anlatım için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Ünlü sporcu Boğaz’ı yüzerek geçmiş.Bu cümledeki altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Sanatçı, bu romanıyla bizleri ejderhaların ve insanüstü varlıkların dünyasına götürüyor. Çocuklar için yazılmış gibi görünse de bu eserin yetişkinler tarafından da ilgiyle okunacağını düşünüyorum. Hayatın gerçeklerinden sıkılanlar için kaçırılmaması gereken bir kitap! Bu parçada tanıtılan romanda kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilemez?

 
 
 
 
Soru 20.

• Bu anlatım türünde gerçekten sapma vardır.• Amaç, okuyucuyu eğlendirmek ve düşündürmektir.• Roman, hikâye, tiyatro, şiir gibi türlerde kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x