2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Röportaj; araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. _______ ise soru ve cevaplardan oluşur. Bu türde yazar, kendi düşüncelerini ortaya koymaz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

_______, sözlü anlatım türlerinden biridir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 3.

(I) Röportaj yapan kişi, gördükleriyle ve duyduklarıyla yetinmez; derinlemesine araştırma ve inceleme yaparak ilgililerden bilgi alır. (II) Röportajda ele alınan konular, toplumu ilgilendiren olay ya da olgular olmalıdır. (III) Bu olay ve olgular okuyucunun dikkatini çekecek ve onları düşündürecek şekilde düzenlenir. (IV) Röportajlarda öznellik değil, nesnellik hâkimdir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 4.

Çocuk kitapları çocukların estetik duygusunu, sanat zevkini, şekil verme bilincini, duygu dünyasını zenginleştirmelidir. Onları sosyal olaylara karşı duyarlı kılmalıdır. Görev anlayışını uyandırmalıdır. Çevre bilincini kuvvetlendirmelidir. Öğrenme şevkini ve merak duygusunu artırmalıdır. Ana dilini kullanma becerilerini zenginleştirmeli,dilin güzelliklerini ve gücünü fark ettirmelidir. Kitap; çocuğa vatan, millet,bayrak sevgisi kazandırmalıdır.Bir mülakattan alınan bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

 
 
 
 
Soru 5.

Söylev, _______,_______ aynı anlamda kullanılan sözcüklerdir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Bir yeri konu alan röportaj aşağıdaki türlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türünde yazılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Ülkemizde toplanma ve özgürlüğün sağlandığı
II. Meşrutiyet’ten sonra söylev türü görülmeye başlanmıştır.Bu dönemde en tanınmış söylevciler Ömer Naci ve Hamdullah Suphi’dir.Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük söylevcisi ise ______ Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Halk sanatları belli bölgelerde mi gelişmiştir yoksa bütün ülkede aynışekilde mi gelişmiştir?- Türkiye’miz yer yer, bölge bölge folklorik sanatlar bakımından çeşitlilik gösteren bir memleket. Bunlararasında bir tercih yapmanın imkânı yok. Özellikleri bakımından hepsi orijinal, hepsi değerli varlıklar.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 10.

Gaz lambalarının ortaya çıkışı 18. yüzyılın başlarına denk gelir.Yassılaştırılmış bir fitili gaz tankının içinden geçirerek, en üste ise koruyucu bir şişe ekleyerek yapılan gaz lambalarına ilk formunu İsviçre vatandaşı Argand vermiş. 1775’te Leger ve Alstroemer tarafından ayrı ayrı bulunan yassı fitilin de bu buluşun ortaya çıkmasına katkısı büyüktür. Türkiye’de ise 1800’lü yılların sonlarına doğru ev, dükkânve kahvehanelerde gaz lambaları ile aydınlatma yapıldığını biliyoruz.Gaz lambasının tarihî gelişiminin anlatıldığı bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi söylevcinin yapması gerekenlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Sayın Milletvekilleri! Memleketimizin her gün daha çok güçlenmesini sağlamak için her alanda, her türlü olasılığa karşı koyabilecek bir durumda bulunmak ve dünyadaki bütün olayların gelişimini büyük bir dikkatle izlemek, barışsever siyasetimizin dayandığı kuralların başlıcalarıdır.Milletlerin güvenliği, genel ve ortak anlaşmalarla sağlanabilir şeklinde kesin nitelikte ortaya atılan prensipler, barışın korunması için bizim yönümüzden kesin ve doğru sayılamaz.Bunların her birini coğrafi ve siyasi gerçeklere göre değerlendirmek, barış yolundaki özeni gerçeklere uydurmak her millet için ayrı bir görevdir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi önemli mülakat yazarlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bilimsel toplantılarda, ilim ve fen insanlarının yaptıkları konuşmalara- – – -; genellikle parlamentolarda,diplomatik toplantılarda, mitinglerde yapılan siyasi amaçlı konuşmalara ______ denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Ayşe, gazetecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir proje hazırlamaktadır.Bu sebeple birkaç gazeteciyle görüşme yapmayı düşünmektedir.Buna göre Ayşe’nin, düşüncesini gerçekleştirmek için kullanacağı tür aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Karşılıklı buluşmak, görüşmek”anlamına gelen ve Arapça bir sözcük olan “ ______ ” toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için uzmanlarla yapılan görüşmeleri sorulu-cevaplı olarak aktaran yazılardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir komutanın, ordunun moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu artırmak için yaptığı konuşmalar aşağıdakilerden hangisinin örneği olur?

 
 
 
 
Soru 19.

(I) Mısır’da sıcaklık sürekli yüksek değildir, evlerde ona göre yapılmıştır. (II) En sıcak günlerde odaların harareti 28 dereceden fazla olmaz.(III) Fakat bir yaz günü İstanbul böyle değildir. (IV) Doğup büyüdüğüm,bütün dostlarımın yaşadığı İstanbul gözlerimin önüne geliyor şimdi.Bir röportajdan alınan bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x