2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde “fabl”ın tanımı doğru yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer Bu dizelerdeki altı çizili bölümde bulunan edebî sanat aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır.• Sanatçı, dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkarak sanatını gösterir.• Aksesuar olarak sadece omzunda bir mendil ve elinde bastonu bulunur.Bu özellikler aşağıdaki geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Revü
II. Dram
III. Operet
IV. Absürt tiyatro Numaralanmış tiyatro türlerinden hangileri müzikli oyundur?

 
 
 
 
Soru 6.

Yollar çok garipti. Bir palaskalı asker,fişek kemerli, Laz başlıklı insanlar birer ikişer görünüp kayboluyorlardı.Bütün bir İstanbul kafilesi uzaktan geçip gidiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimse ile konuşmuyorduk.Bu parçada anlatmaya bağlı metinlere ait aşağıdaki ögelerden hangisi belirgin değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerin hangisinde masal ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli bir biçimde yinelenmesidir. Bu cümlede özelliği verilen çağdaş Batı romanına özgü anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

• Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. • Sadece nesir (düzyazı) şeklinde kaleme alınır. • Kişileri her tabakadan ve karakterden oluşabilir. Dram türü ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 12.

İşte, rüzgâr esiyor, dalgalar coştu yine;Kumlara işlediğim hayalin de kayboldu Hicranınla yanarken ben derinden derine,Karşında, solan yüzüm gibi, güneşde soldu.Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen açıklamaların hangisi yanında yay ayraç içinde verilen kavrama ait değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Roman sanatının ilk başarılı örneği _________ tarafından yazılan _________. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde ben merkezli hikâye ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Yazarın kendi yaşamını anlattığı romanlardır. Dünya edebiyatında Alphonso Daudet’in “Küçük Şeyler”adlı romanı bu türe örnek gösterilebilir.Bu parçada hakkında bilgi verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir aslan ölmüş ve hayvanlar Yeni kralı seçmek için toplanmışlar Gitmiş getirmişler krallık tacını Bir ejderhanın saklandığı yerden Taç bütün hayvan başlarında denenmiş Bakmışlar uymuyor hiçbir başa Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyesine örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel (düz değişmece) yoktur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x