2017 1. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Nesnel bir bilgidir. • Akla ve bilimsel düşünceye dayanır.• Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmektir.Bu özellikler aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Felsefe insanın bilinçlenmesinde, evreni dünyayı ve kendini anlamasında,merak ve şüphe dürtüsünün doyurulmasında önemli bir işleve sahiptir. Herşeyden önce insanın var oluşunun anlamını sorgulamasını sağlar. Bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin temel problemlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının, “Doğru bilginin ölçütü nedir?”sorusuna verdiği cevaplardan değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.”
Yukarıda bilgi felsefesinin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kant’a göre bilgi duyumla başlar,ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar. Kant’ın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Gerçekliği, doğruluğu ve insan eylemlerinin sonuçlarını, sağladığı başarı ve yararlarla değerlendiren görüş”aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Bilgilerimiz doğuştan akıl yoluyla getirilir” Bu düşünceyi savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel soruları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bilimde önermeler birbiriyle çelişmez.Tüm bilimsel yargılar mantık kurallarına uygundur.
Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi klasik bilim anlayışının dayandığı temel görüşlere ters düşer?

 
 
 
 
Soru 16.

“Olguları betimlemek ve açıklamak amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yolu”aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan görüşler arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 19.

Güzel insan, güzel resim diye nitelenen şeyler sürekli değiştikleri ve gün gelip yok olacakları için gerçekte var değillerdir. Oysa bir güzellik ideası vardır ve bu güzellik ideası her zaman güzeldir.Bu görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Hegel’in diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, “diyalektik materyalizm” adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegel’in sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı yaratır. Marks’ta ise varlık madde ile başlar, düşünce ise maddenin ürünüdür.Parçaya göre Marks ve Hegel’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x