2017 1. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yargıların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Ahlakın övdüğü doğruluk, adalet gibi ahlaki nitelik taşıyan değerlerdir. • İnsanın eylemlerinin ahlaki bakımdan iyi olup olmadığına karar veren iç mahkemedir.Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hedonizme göre insan eylemlerinin ahlaki değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 
 
 
 
Soru 4.

İndeterminist yaklaşıma göre birey,iyi-kötü, değerli-değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar.Determinizme göre ise, insanın irade ve eylemleri içten veya dıştan gelen nedenlerle belirlendiği için, bu nedenler bireyin kararlarını etkilemektedir.Bu görüşler ahlak felsefesinde hangi soruya verilmiş yanıtları oluşturur?

 
 
 
 
Soru 5.

“Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur.”görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 6.

Mevlana’ya göre gelip geçici zevkleri yenmenin ve Tanrı’yla bütünleşmenin yolu “aşk”tır. O halde, evrensel ahlak yasasının temeli de aşk ya da sevgidir. Bu sevgi ve aşk, insanın davranışlarında uyacağı ahlak yasasını gösterir.Aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlana’nın bu görüşlerine uygundur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi devlet yönetim biçimlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel soruları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 9.

Platon’a göre devleti ortaya çıkaran, insanın ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması, gereksinimlerini karşılayabilmek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedendir.Platon’un bu görüşüne göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin özgürlükle kurulabileceğini savunan görüşe uygun bir yargıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu olan öğelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyaları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 13.

Yusuf Has Hacip’e göre birey-devlet ilişkisinin sağlam temellere oturtulması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

“Güzelliği ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Doğaya uygunluk sanatın ayırt edici özelliği değildir. Eğer öyle olsaydı,fotoğrafçılık en değerli sanat olurdu ve resim sanatına ihtiyaç kalmazdı.Çünkü bir fotoğraf, nesnesini ona en uygun biçimde yansıtır.Bu eleştiri aşağıdaki görüşlerden hangisine yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Din felsefesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Tanrı’nın varlığını ve buyruklarını dolaylı ve dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurması”aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Meydana gelen her şey, mantıken onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır. Evrende zaman içinde, sonradan meydana geldiğine ve hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, onu meydana getiren bir Tanrı vardır.
Yukarıda Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisi açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x