2017 1. Dönem AÖL Fıkıh 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Kişinin bazı haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğidir” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Fıkıh ilmi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Bir kimsenin malına ve canına kastedilen ?iller bu kapsamdadır. Adam öldürme, yaralama, hırsızlık vb. konulara ait hükümler bu konu başlığı altında incelenmektedir.” Metinde bahsedilen fıkhın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin hüküm verirken başvurduğu delillerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Hane? mezhebi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihatlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma faaliyetleri hakkında söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler dönemi özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Mezhepler hangi dönemde kurumsal halini almıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi farklı mezheplerin oluşumuna etki eden unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış eserlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz.” Ebu Hanife’nin bu ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

• Amel-i ehl-i Medine’yi hüküm verirken delil olarak kullanmıştır • Zuhri ve Nafi gibi tabiin âlimlerinden ders almıştır • Etbâu’t tabiin âlimlerindendir • Fıkhi görüşlerini el-Muvatta isimli eserde toplamıştır Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğini bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa suresi, 43.ayet) Bu ayet aşağıdaki fıkıh ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Caferi mezhebi ile sünni mezhepler arasındaki ortak görüşlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

İslam hukukuna göre bir kimsenin mükellef olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kavramını ifade etmez?

 
 
 
 
Soru 18.

Ahmet hak ve sorumluluklarını ancak velileri vasıtası ile gerçekleştirebilmektedir ancak bizzat kendisinin yerine getireceği fiillerle mükellef tutulmamaktadır. Hiçbir sözlü hukuki tasarrufu dageçerli değildir Yaptıklarından sorumlu tutulmamaktadır.Buna göre Ahmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Farz: Şari’nin yapılmasını kesinve bağlayıcı bir şekilde istediği fiildir Vacip: Farz kadar kesin olmasada yapılması emredilen fiildir Sünnet: Hz. Peygamber’in farzlar ve vacipler dışında,yaptığı ve yapılmasını datavsiye ettiği fiillerdir Buna göre aşağıdakilerden hangisinde farz, vacip ve sünnet örnekleri sırasıyla verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi insanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlerden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x