2017 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi dinleri öğrenmenin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi “din”kelimesinin Kuran-ı Kerim’ de kullanılan anlamlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi mitosların özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ahiret inancı, insana aşağıdaki değerlerden hangisini kazandırmayı daha çok hede?emektedir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi “On Emir”arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi İslami-yet’ten önceki dinlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Hz. İsa döneminde, Filistin hangi devletin hâkimiyeti altındaydı?

 
 
 
 
Soru 9.

Çeşitli İncillerden dört tanesinin seçilerek sahih kabul edildiği konsül hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebine ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hristiyanların, Hz. İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasına düzenledikleri ayin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Hz. Meryem’in nerede öldüğünü kabul ederler?

 
 
 
 
Soru 13.

İslam’a göre bütün peygamberler birer İslam peygamberi, onlara vahyolunan bütün ilahî mesajlar da insanlara dini öğreten ilahi buyruklardır. Bu cümleden aşağıdakilerden (sonuçlardan) hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Yahudiler Müslümanları aşağıdaki grupların hangisinden kabul ederler?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Hinduizm’de kast dışı kabul edilen ve toplumda hiçbir görevi ve hakkı bulunmayan kişilere ne denir?

 
 
 
 
Soru 17.

• Belli bir kurucusu yoktur.• “Om” kelimesi ibadetin sembolüdür.• Ölüler yakılarak külleri Ganj nehrine dökülür.• Ruhun ölümsüz olduğu ve bedenden bedene göç ettiği kabul edilir.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Buda”nın asıl adı nedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Sihizm hangi bölgede ortaya çıkmış bir dindir?

 
 
 
 
Soru 20.

I. Şintoizm
II.Konfüçyanizm III.Zerdüştlük
IV.Budizm • Çin’in resmi devlet dinidir.• Yüce tanrı Ahura Mazdah’a ibadet önemlidir.• Kurtuluş“sekiz dilimli yol”a uymakla mümkündür. Tablodaki dinler ve bilgiler eşleştirildiğinde hangi din dışarıda kalır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...