2017 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin sağladığı yararlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Türk edebiyatının gelişip değişmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi en azdır?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Fecriati edebiyatı
II. Tanzimat edebiyatı
III. Millî Edebiyat
IV. Servetifünun edebiyatıTürk edebiyatının numaralanmış dönemlerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

(I) İÖ 3 binlerde Mezapotamya’da doğmuş olan Gılgamış, bilinen en eski destandır. (II) Gılgamış Destanı’nın günümüze ulaşmış en kapsamlı metni Uygur dilinde yazılmıştır. (III) Ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk Kralı Gılgamış ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır.(IV) Bu destan Cumhuriyet Dönemi’nde Orhan Asena ve Melih Cevdet Anday gibi sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi sagu ile koşuk arasındaki farktır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 9.

Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi edebiyat tarihi alanında çalışma yapmamıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Ben, bizim konaktan Nafi Paşaların konağına sütunları gümüşten, kafesleri altın tellerden bir tahtırevan içinde, önüm sıra çalparalar çalınarak gitmiştim. Laleli’den Vefa’ya kadar geçtiğim yollarda halk öbek öbek sokaklara dökülmüş, at arabalarıyla geçen düğün alayımı seyretmişti. Kaynatamın divan hanesindeki koltuk töreninin geçit resmi ise ayrı bir ihtişama sahipti.Bu parçadan hareketle olayların anlatıldığı döneme ilişkin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgilere ulaşılmaz?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Biş ernek tüz ermes.
II. Aç ne yemes tok ne times.
III. Agılda oğlak bolsa arıkda otı biter.Numaralanmış bu cümleler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hakanlar öldüğünde yapılan _______ törenlerinde söylenen, ölen kişinin niteliklerinin dile getirildiği şiirlere _______ denirdi.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Daha hiçbir şey yokken Tanrı KayraHan’la uçsuz bucaksız su vardı.Kayra Han’dan başka gören, sudan başka görünen yoktu. Ay, yıldızlar,gök ve toprak yaratılmamıştı. Bütün tanrıların en büyüğü, varlıkların başlangıcı, insanoğlunun da ilk atası,Tanrı Kayra Han’ın bu sade sudan âlemde canı sıkılıyordu.Bu parçada bahsedilen İslamiyet öncesi Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Çinliler, Türklerin uğurlu taşınıparça parça Çin’e götürdüler.Bundan sonra Türk yurdundaki bütün hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar.Irmaklar kurudu. Toprak çatladı.
II. Gün, Ay, Yıldız tan yönüne gidip altın bir yay bulurlar. Gök, Dağ,Deniz batıya gidip gümüş bir ok bulurlar. Daha sonra babaları yurdu oğulları arasında üleştirir.
III. Dört yüz yıl yaşadıkları ülkeye sığmayan Göktürkler buradan çıkmak isterler. Ama yol bulamazlar. O zaman yollarını kapayan demir dağı eriterek kendilerine yol açarlar.Numaralanmış metinlerde aşağıdaki destanların hangisine ait bir bölüm verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Oğuz Kağan Destanı’nı yazıya geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Göktürk Yazıtları Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.
II. Türkler 5 ve 10. yüzyıllar arasında yaygın olarak Mani ve Sogut alfabelerini kullanmışlardır.
III. Kalyanam kara ve Papam kara önemli Göktürk metinleridir.Numaralanmış cümlelerde verilen bilgiler doğru – yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 18.

Murat, toprağı sürdükten sonra hemen sabanı yerine bıraktı ve hayvanları ahıra soktu. Sonra vakit kaybetmeden odasına gitti. En çok ertesi gün yavuklusuna mektubu nasıl ulaştıracağı kurcalıyordu zihnini. “Akkepter Türküsü”nün sözlerini ekledi mi tamamdı mektup. Acaba yavuklusu ne derdi buna? Meğer aşk mektubu yazmak ne zormuş?Bu parçadan olayların anlatıldığı dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgilere ulaşamayız?

 
 
 
 
Soru 19.

“Fransa Sefaretnamesi”, ______ 1720 yılında yaptığı Paris seyahatini anlatır. Burada kaleleri, sarayları,operayı, okulları, rasathaneyi, fabrikaları ve matbaayı gezerek edindiği izlenimleri aktarır. Yeni bir dünya keşfetmiş gibidir. Bir yıl sonra ülkesine döndüğünde sefaretnamesini padişaha ve sadrazama sunar.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

İlyada ve Odysseia destanını yazıya geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x