2017 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Yenilikçi fikirleriyle servetifünun edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanatçılarından biridir?

 
 
 
 
Soru 3.

Servetifünun Dönemi içinde şair olarak bilinen sanatçının edebî görüşlerini ifade eden yazıları oldukça önemlidir. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzunmak alesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

______, Cenap Şahabettin’in gezi hatıralarını topladığı bir kitaptır. Bu kitapta yazarın Bulgaristan, Romanya,Macaristan, Çekoslovakya, Almanya ve Avusturya’ya yaptığı gezilerdeki izlenimleri anlatılmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve romancılarındandır.
II. Romanlarında sade bir dil kullanmıştır.
III. En önemli romanları Yaban ve Kiralık Konak’tır.
IV. Mensur şiir türünde eser vermiştir.Numaralanmış cümlelerin hangileri Halit Ziya Uşaklıgil için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 6.

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;Eşini gaip eyliyen bir kuşGibi kar Geçen eyyam-ı nevbaharı arar.Ey kulübün sürûd-ı şeydasıEy kebuterlerin neşideleri,O baharın bu işte ferdası:Kapladı bir derin sükûta yeriKarlar …Cenap Şahabettin’in “Elhan-ı Şita”adlı şiirinden alınan bu dizeler göz önünde bulundurulduğunda Servetifünun Dönemi şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 
 
 
 
Soru 7.

Mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçımız ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Eser, Halit Ziya’nın en olgun eserlerindendir. Romanın konusu Boğaziçi yalılarında zengin aileler arasında geçmektedir. Romanın başkahramanları Adnan Bey, Bihter ve Behlül’dür.Bu parçada kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Ben romanda gerçeklerin tüm çıplaklığıyla anlatılmasından yanayım.Yazar, gözlemlerini eserine aynen aktarmalı; eserde kişiliğini gizlemelidir. Roman, okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmalıdır.Düşüncelerini bu şekilde açıklayan bir yazarın, aşağıdaki akımların hangisine bağlı kalarak yazması beklenir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Edebiyatımızda yazılan ilk başarılı psikolojik romandır.• Yazar, eserde olaylardan çok, kişilerin olaylara verdiği tepkiler üzerinde durmuştur.• Eserin başkahramanları Suat,Süreyya ve Necip’tir.Bu özellikler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Servet-i Fünun dergisi _________ Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesini dergide yayımlamasıyla kapatılmıştır ve Servetifünun Dönemi sona ermiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. “Sanat, şahsi ve muhteremdir.”ilkesinden hareket etmişlerdir.
II. Sade ve açık bir dille eser vermişlerdir.
III. Edebiyatımıza çok önemli yenilikler getirmişlerdir.Fecriati edebiyatıyla ilgili numaralanmış bu cümleler doğru – yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Bildirisi’nde imzası bulunan sanatçılardandır?

 
 
 
 
Soru 15.

_______, Osmanlı Devleti’nin gücünü Türk tarihi ve Türk kültüründen alması, “Türk ulusu” fikrinin yayılması düşüncesidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Şiirlerinde kapalılığa önem veren sanatçı, düz yazılarında oldukça sade bir dil kullandı. Sonbahar, akşam,mehtap, sessizlik, sararan yapraklar onun şiirlerinde en çok göze çarpan motifler olmuştur. Sanatçı, şiirlerini“ Göl Saatleri ve Piyale” adında iki kitapta toplamıştır.Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Güzel dil Türkçe bize,Başka dil gece bize.İstanbul konuşması En saf, en ince bize.Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu dizelerin aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenir?

 
 
 
 
Soru 18.

Saf(öz) şiir anlayışının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri _______ ve _______. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Dilde sadeleşme esastır.
II. Halkın sorunları dile getirilmiştir.
III. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
IV. Divan şiiri nazım biçimleri tercih edilmiştir.Numaralanmış özelliklerden hangileri Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x