2017 2. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinde bulunduğu halden dolayı dinen sorumluluk kaldırılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi “usul-i selâse” olarak adlandırılan iman esaslarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelam ilminin temel konuları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam fıkhında insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi “zarûrât-ı dîniye”den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Allah’ın ilahlığında, isim, sıfatve fiillerinde eşi dengi ve orta ğı bulunduğunu kabul edenler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi yapıldığı takdirde kişiyi küfre sokacak davranışlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi imanın kalben tasdiki ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Taklidi iman ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir insanın kelime-i tevhid’i ve kelime-i şehadet’i inanarak söylemesi aşağıdaki iman türlerinden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 11.

İlk inen ayetlerin ana vurgusu aşağıdakilerden hangisine olmuştur?

 
 
 
 
Soru 12.

Kur’an-ı Kerim’deYahudi ve Hristiyanları müşriklerden ayırt etmek için “Tevrat, Zebur ve İncil’e inananlar” anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Âlemin varlığının zorunlu değil, mümkün olduğu fikrinden yola çıkılarak ortaya konan aklî delil aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zatî sıfatlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

Yalnızca Allah’a iman eden bir insanda aşağıdaki davranışlardan hangisinin bulunması yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisinin görevinden bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

Melekler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe suresi, 14. ayet) Bu ayette cinlerin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 20.

Arşı taşımakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x