2017 2. Dönem AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Bulgaristan’ın Gümülcine ve Dedeağaç toprakları Yunanistan’a, Dobruca toprakları da Romanya’ya verildi.
• Bulgaristan’ın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
• Bulgaristan’ın asker sayısı 2
5.000 kişiyle sınırlandırıldı. Verilen maddeler, I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki hangi antlaşmaya aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

İngiltere’nin 1927’de tanıdığı aşağıdaki hangi krallık, 1932’de “Suudi Arabistan Krallığı” adını almıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Fransa, Suriye ve Lübnan’dan hangi yıl tamamen çekilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Basmacı Hareketi içinde yer alan, Türkistan doğumlu ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası barışı korumak amacıyla,
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması

II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması

III. Briand – Kellogg Paktı’nın imzalanması çalışmalarından hangilerinin hayata geçirildiği söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçları arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Almanya “Barbarossa Harekâtı”nı, aşağıdaki hangi ülkeyi teslim almak için düzenlemiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Birleşmiş Milletlere üye aşağıdaki devletlerden hangisinin veto yetkisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 10.

Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

7 Aralık 1941’de ABD’nin
II. Dünya Savaşı’na girmesine yol açan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesinden cesaret alan ___________, 7 Nisan 1939’da, 1926 yılından beri nüfuzu altında bulunan Arnavutluk’u işgal etmiştir.” Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 13.

Maginot Hattı, aşağıdaki devletlerdenhangisi tarafından kurulmuş tur?

 
 
 
 
Soru 14.

II. Dünya Savaşı sırasında TBMM’nin 18 Ocak 1940’ta kabul ettiği aşağıdaki hangi kanun, hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkânlar sağlamıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

“Soğuk Savaş” tabiri, aşağıdakihangi dönemde gündeme gelmiş tir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Öncelikle Avrupa ülkeleri kendi aralarında ekonomik işbirliği yapmalı, birbirlerinin eksiklerini tamamlamalıdırlar. Buna rağmen açık varsa ABD bu açığı kapatmaya çalışmalıdır.” şeklinde kısaca özetlenen Amerikan’ın Avrupa ülkelerine yapacağı yardım planı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki liderlerden hangisi Çin’de komünizm rejiminin kurulmasını sağlamıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

SSCB, aşağıdaki hangi savaş sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ni Kore’den çıkaramayacağını anlamıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’deki tiyatroların işlediği konular arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi
II. DünyaSavaşı’ndan sonra Türkiye’de görülen gelişmelerden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x