2017 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 2.

• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
• Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi
• Vatandaşların “nimette ve külfette” eşit olmaları Bu özellikler aşağıdaki kavramların hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine rakip başka bir gücün bulunmaması ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit iradeye sahip olmasıdır.
Yukarıda hangi kavram tanımlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan kurul ve komisyonlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Ülkemizde seçimlerle ilgili uyuş mazlıkları çözüme kavuşturmakla görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Askerî öğrenciler

II. Silah altında bulunan er ve erbaşlar

III. Ceza infaz kurumlarında hükümlü bulunanlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “halk egemenliği” anlamına gelir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve elverişli çalışma ortamlarının sağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur?

 
 
 
 
Soru 13.

1961’de Londra’da kurulan, düşünce suçluları ile siyasi suçluların serbest kalması amacıyla faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 
 
 
 
Soru 15.

• 1839 yılında, Padişah Abdülmecit döneminde hazırlanmıştır.
• Padişah yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına söz vermiştir.
• Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlere eşit haklar tanımıştır.Özellikleri verilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkîlabının amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Laiklik

II. Milliyetçilik

III. Cumhuriyetçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin anlamları arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...