2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hikâye, roman, anı gibi edebî türlerde kullanılmaya en uygun anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

“Fındık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Hepimizin sevip saydığı arkadaşlarımızdan biriydi Zühtü. Gözlüklü, hülyalı bakışlı, kitap okumayı çok seven, aklı başında bir çocuktu. Kısa boyuna rağmen koskocaman bir yüreği vardı Zühtü’nün. Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 5.

Söyle sevda içinde türkümüzü(I) Aç bembeyaz(II) bir yelken Neden herkes(III) güzel olmaz Yaşamak(IV) bu kadar güzelken Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfattır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi türemiş sıfattır?

 
 
 
 
Soru 7.

• Ben ve biz zamirleri çok kullanılır.
• Duygular ön plandadır.
• Sözcükler daha çok gerçek anlamlarıyla kullanılır. Lirik anlatımla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 8.

Bahçende akasyalar açardı baharla, Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye Abla! Bu dizelerde yer alan zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

İyi sözler söylenirse Cenge hacet kalmaz hiç. Fena sözler söylenirse Hemen savaşa başlarız.Bu dörtlüğün anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
• Sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanılır.
• Söylev, kitabeler, trafik kuralları ve kullanma kılavuzlarında bu anlatım kullanılır. Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 11.

(I) Odam yurdun beşinci katındaydı. (II) Lüks bir yurttu burası aslında. (III) Ama ilginç bir şekilde odalarda İnternet yoktu. (IV) Her akşam İnternet’e bağlanmak için kantine iniyorduk. Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli fiildir?

 
 
 
 
Soru 12.

İşteş filler birden fazla öznenin karşılıklı veya birlikte gerçekleştirdiği eylemlerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş çatılı bir eylemdir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir sözcüğün anlamlı ve en küçük parçasına kök denir. Türkçede isim ve fiil kök olmak üzere iki kök türü vardır. Köklere gelen ekler ise çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir yazar, düşüncelerine inandırmak,okuru aydınlatmak ve kendi görüşü nü kabul ettirmek için ___________ yararlanır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.

II. Zaman belirli veya belirsiz olabilir.

III. Mekânlar gerçek hayatta karşıla şılacak yerlerdir.

IV. Kişiler çoğu zaman gerçeğe uygundur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri düşsel anlatım için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki cümleyi bağlamıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Sohbet, diyalog, mülakat ve monolog metinlerinde ağırlıklı olarak aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?

 
 
 
 
Soru 20.

Nasrettin Hoca, yoksul adamı dinlemiş. Sonra cebinden birkaç akçe çıkarıp avucunda sallamaya başlamış. Sonra da dükkân sahibine: “Bu sesi duydun mu?” diye sormuş. Dükkân sahibi: “Duydum Kadı Efendi.” demiş. Nasrettin Hoca: Bu ses, senin hakkın olan sestir. Al hakkını ve durma git. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x