2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara ___________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanların birinde bir padişahın ülkesinde fukara bir balıkçı varmış. Gün gelmiş balıkçı ölmüş, bir oğlu kalmış arkada. Babasının sanatını eline alarak o da balıkçılığa başlamış. Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

16. yüzyıldan itibaren destanların yerini tutmaya başlayan ve günümüzde de özellikle Doğu Anadolu da yaşamaya devam eden halk hikâyeleri aşağıdaki anlatıcıların hangisi tarafından günü müze kadar getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Bu tarz hikâyelerde gerçekler abartılarak verilir.

II.Merak ögesi ikinci plandadır.

III. Kahramanlar karşılıklı konuşma içinde bulunur.

IV.Serim, düğüm, çözüm planına uyulur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri durum hikâyesi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Romanda çatışmaların ve engellerin ortadan kalktığı, olayların sona erdiği bölüm aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyası ve ruh hâlleri anlatılır.
• Kişilerin toplumla ilişkileri üzerinde durulur.
• Bu türün edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği Eylül romanıdır. Bu özellikler aşağıdaki roman türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Edebiyatımızda ilk yerli roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.
• Roman türünün ilk örneği Victor Hugo’nun “Sefiller”idir.
• Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman “Telemak” adlı eserdir. Romanla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilecek olursa sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak, tabiattan ve mantıktan uzaklaşmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi ön plana çıkar. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu parçanında kısaca tanıtılan tiyatro türü aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki tiplerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Manzume ile şiir karşılaştırmasına dair aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi Batı edebiyatından alınarak edebiyatımızda kullanılan türlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde verilen tiyatro terimine uygun değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Romanda anlatılan konunun süresini günlere hatta saatlere indirme şeklinde görülen çağdaş roman tekniğine ___________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.

II.Sadece nesir biçiminde yazılır.

III. Sonunda her zaman bir ahlak dersi vardır.

IV.Kahramanları genellikle insanlardır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri “fabl” için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi masallar üzerinde çalışan önemli derlemecilerimizden biridir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi olay öykücülüğünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x