2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ünlü edebiyat profesörünün konuş macı olduğu “Yunus Emre’nin Gönül Dünyası” konulu ___________ tüm öğrencilerimiz davetlidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazıdan alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

___________ bildirisi konferans gibi, bir dinleyici topluluğu önünde okunur. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmaya elverişli bir konudur?

 
 
 
 
Soru 5.

Televizyonlarda yayımlanan tartışma programlarının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumda yer alan konuşmacıların özelliklerinden biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Konferansta dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?

 
 
 
 
Soru 8.

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımdan içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist. Bu cümlede bilimsel yazılarla ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Başkan tartışma konusu dışına çıkarak konunun havasını dağıtmalıdır.

II. Süslü ve sanatlı söyleyişlere fikirlerden daha çok önem verilmelidir.

III. Münazara kişisel üstünlük sorunu olarak görülmemelidir.

IV. Aynı konuda üst üste söz almaya çalışılmamalıdır. “Münazara” ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

___________, bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 11.

• Açık oturumda bir yarışma havası vardır.
• Konferansta en az iki kişinin konuş masına yer verilir.
• Açık oturumda konuşmacı sayısı nın altıyı geçmemesi tercih edilir. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 12.

12. Sınıf öğrencisi Aylin, gittiği bir tartışma ile ilgili şu gözlemleri yapmıştır:
• Her bir konuşmacı ayrı ayrı konuş ma yapmıştır.
• Toplantı iki gün sürmüştür.
• Toplantı sonunda bir bildiri hazırlanmıştır. Bu bilgilere göre Aylin, aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine katılmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içinde yaptıkları tartışmalardır. Bu cümlede tanımı yapılan tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerin hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. İleri sürülen düşüncenin ispatlanmasına gerek yoktur.

II. Bilimsel bir anlatım ağır basar.

III. Teknik deyimlere ve terimlere yer verilebilir.

IV. Betimleyici ve öyküleyici anlatıma ağırlık verilir. “Makale” ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki dipnot yazımlarından hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 18.

___________, panel türünün özelliklerini bünyesinde barındırır; panelden farkı tartışmanın sonunda dinleyicilerin tartışmaya katılıp fikirlerini açıklamasıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Konferansın amacını en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x