2017 2. Dönem AÖL Din Kültürü 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Din Kültürü 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi insanı di ğer canlılardan ayıran bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılarla olan ortak özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Her çocuk fıtrat (tevhit inancı) üzerine doğar. Sonra onu anne ve babası ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusi yapar.”
Bu hadiste anlatılmak istenen dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi dinin sosyal hayattaki etkilerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Tek tanrıcılık anlamına gelir. Evrendekileri ve içindekileri yaratan ve onları yaşatan Allah’tır. Ezeli ve ebedidir. Sonsuz şefkat sahibi bir varlıktır. Yalnız ona ibadet edilir.
Bu cümlede tanrı anlayışı açıklanan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Hedefi tanrısız bir dünya kurmaktır.
• Bunalım felsefesi olarak adlandırılır.
• “Din afyondur” ve “yok ispatlanamaz” tezini savunur.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi guslün şartlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Teyemmüm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Muhammed Mustafa (sav.)
1. Doğum yeri: Mekke
4. Anne adı: ________
2. Doğum tarihi: ________
5. Dede adı: ________
3. Baba adı: _________
6. Amca adı: Ebu Talip
Tabloda boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) toplumsal barışa yönelik etkinliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer alan konulardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.” (Âl-i İmran suresi, 144. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Ensar: Dinleri için Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar.

II. Muhacir: Hicret edenlere her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlar.

III. (sav.): “Allah’ın rahmeti ve bereketi onun (Peygamberimizin) üzerine olsun” anlamında bir dua.

IV. Suffe: İslam’ı öğrenmek için Medine dışından gelen yoksul, kimsesiz ve yetimlerin kaldığı odalar.
Numaralanmış kavramlardan hangilerinin açıklaması doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmek isteyen bir kimsenin başvurması gereken ilk kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kur’anı Kerim’in değişmeden gü nümüze kadar gelmesinde aşağıdakilerden hangisi en etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x