2017 2. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 2.

• Ahlak yasasına uygun olarak verilmiş kararlardır.
• Ahlaki karara uygun olarak gerçekleştirilen eylemlerdir.Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki eylemin amacı nedir?” sorusuna verilmiş cevaplardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Yaşamın amacının en yüksek hazza ulaşmak olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Birey karar verirken tamamen özgürdür. İyi, kötü, değerli, değersiz arasındaki seçimi kendi özgür iradesiyle yapar.
Yukarıda özgürlük ile ilgili yaklaşımlardan hangisi açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Egoizm

II. Anarşizm

III. Sezgicilik
Yukarıdaki görüşlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeder?

 
 
 
 
Soru 7.

Kant’a göre, muhtaç birine insanların gözüne iyi görünmek için ya da dini bir çıkar duygusuyla yardım edersek davranışımız ahlaki olmaz. Kant’ın bu düşüncesinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Sözcük anlamı, yasallık ve yasaya uygunluktur. Siyasal anlamda ise yapılan eylemin yasaya ya da hukuka uygun olmasıdır. Tanımı verilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Siyaset felsefesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Hobbes’e göre, insanlar doğa durumunda birbirlerine zarar verirler. Bunu engellemek ve varlıklarını sürdürebilmek için, ortak bir kararla devleti var etmişlerdir.
Buna göre Hobbes’un aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Sosyalizme göre ideal düzeni belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Sofistlerin ideal düzen konusundaki temel görüşleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Yeni Dünya

II. İdeal Devlet

III. Erdemli Toplum
Yukarıdakilerden hangileri istenilen ütopyalar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin sorduğu temel sorulardan biridir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi sanatı taklit olarak gören yaklaşımın görüşleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Estetik haz, bütün insanlarda olması gereken birey üstü bir hazdır. Bu haz, güzelden dolayı duyulduğu için, bütün insanlarda bulunur. Bu açıklama estetik yargıların hangi özelliği ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 18.

• İnancın ifadesi olarak düzenli yapı lan törensel eylemlerdir.
• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaptaki dogmalara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
Yukarıda din felsefesinin temel kavramlarından hangisinin tanımı verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığına inanan düşünürlerin ileri sürdükleri kanıtlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Panteizm, Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimidir.Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunan düşünürler arasında yer alır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x