2017 2. Dönem AÖL Fıkıh 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an vesünnet gibi delillerden dini hü kümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Fıkhın aşağıdaki tanımlarından hangisi Ebu Hanife’ye aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir mazerete binaen, özel ve geçici olmak üzere konulmuş hükümlere ne denir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında toplanmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Fıkıh usulü alanında yazılmış ilk eser “er-Risale” kim tarafından yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın temel ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerin hangisi fıkhın ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerin hangisinde sahabe döneminde ortaya çıkan fıkıh ekolleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Fıkhi görüşlerini “el-Muvatta” isimli eserinde toplayan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da anılmaktadır.
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlının son dönemlerinde fıkhi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kanun kitabı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi müktesep arızalar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

 
 
 
 
Soru 15.

İslam dininde Şari’ ile kim kastedilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Hanefiler, kesin olmayan bir delille emredilen fiilleri, kesin delillerle emredilenlerden ayırmak amacı ile aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda “Edille-i Erbea” (Dört temel delil) olarak adlandırılan kaynaklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin gerek hüküm koymada gerekse uyulması konusunda bağlayıcı bir kaynak olduğuna delildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Terim olarak “Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir dönemde müçtehid âlimlerin şer’i bir hükümhakkında görüş birliğine varmaları dır.” şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Terim anlamı “Fakihin, dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için ortaya koyduğu her türlü çaba” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
1
0
Would love your thoughts, please comment.x