2017 2. Dönem AÖL Mantık 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Mantık 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemleryaparak geçerli çıkarımlara ulaş mayı amaçlayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

~[( p => q) v (~p ∧ r) ] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 
 
 
 
Soru 4.

Basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Hasan yaramaz değildir.” önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

İki değerli mantığa göre (p) önermesi doğru ise, (∼p) önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Yukarıda doğruluk değerleri verilen numaralandırılmış önermelerden hangisi tutarsızdır?

 
 
 
 
Soru 8.

De Morgan Kurallarına göre, (p => q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Niceleme mantığındaki tümel ve tikel niceleyicilerin sembolleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Ahmet çalışkan ve zekidir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 
 
 
 
Soru 13.

“∀x (x hayvandır).” önermesi aşa ğıdaki evrenlerin hangisinde yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerin hangisinde kiplik değişmezleri sembolleri ile birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi önermelerin “doğru’’ ya da “yanlış’’ dışındaüçüncü bir değere sahip olabilece ğini gösteren mantık sistemidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Kaf dağı vardır.’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Bilgisayar kullanımı

II. Matematikteki ispat işlemleri

III. Eleştirel düşünme ve akılcı tartışma

Yukarıdakilerden hangileri mantığın uygulandığı alanlar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi aklın özelden genele doğru izlediği yol biçiminde tanımlanır?

 
 
 
 
Soru 19.

İki ya da daha çok kişinin belli bir konuda farklı görüşler ileri sürerek birbirlerini eleştirmeleri aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bilim felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x