2017 2. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Fıkra yazarının kısa, özlü ve etkili yazabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması beklenmez?

 
 
 
 
Soru 2.

Eski Yunan edebiyatında Ksenephon’un Anabasis adlı eseri ___________ türünün ilk örneklerinden sayılır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla beraber beni atlıkarıncaya binmiş bir bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray, son derce munis bir dekor arasında akıp giderken kâh makinistin omuz başından önümüzdeki yola kâh arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum. Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Deneme türü Türk edebiyatına ________ sonra girmiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

II. Yeni akımı aşağıdaki toplulukların hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin tiyatrocularından biridir?

 
 
 
 
Soru 7.

___________; Mahmud ile Yezida, Taziye,Geyikler Lanetler’den oluşan üç lemede seyircinin düş gücünü zorlamış, onu Güneydoğu Anadolu söylencelerinin gizemli karanlığına çıkılan yolculukta varlığın ezeli boyutuyla karşı karşıya getirivermiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Aziz Nesin’e aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 10.

1950’den sonra yeni arayışlara yö nelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi şairler yeni bir akım başlattılar. Anlamda kapalılığın değişik çağrışımlarla imgeci bir şiirin savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürdü. Bu parçanında hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Garip topluluğunun şiir anlayışına uymaz?

 
 
 
 
Soru 12.

___________; içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini vermiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidi şinin izlenimlerinden oluşan “Han Duvarları” şiiriyle memleketçi şiirin en güzel örneklerinden birini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Köyü konu alan edebiyata karşı 1950-1960 arası yazmaya başlamış ___________, ___________, ___________ gibi yazarların eserleriyle yeni bir atılım ortaya çıktı. Yayımlanan eserlerde tedirginlik, yalnızlık gibi temalar egemendi. Bireysel duyarlılıkların işlendiği bueserlerde biçim kaygısı ağır bası yordu. Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosunu ve Devlet Tiyatrosunu yönetip modern Türk tiyatrosunun kurulmasında önemli bir görev üstlenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

• Deneme türünün öncüsü ve kurucusu Fransız yazar Montaigne’dir.
• Deneme türünde ispatlama kaygısı vardır.
• Edebiyatımızda deneme türünün öncüsü Nurullah Ataç’tır. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde uygun sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde makale türünün gelişmesinde etkili olan gazetelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarına örnektir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x