2017 2. Dönem AÖL Siyer 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hz. Muhammed’in (sav.) yaşamında kardeşleştirme diye bilinen muahathangi ortak değere göre oluş turulmuştur?

 
 
 
 
Soru 2.

Mescid-i Nebevi’nin inşa edilmesinin öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Suffe ehlinden kendilerini Kur’an öğrenimine vakfetmiş yetmiş kişiye ___________ adı verilmiştir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 
 
 
 
Soru 4.

• Şehrin savunmasını sağlamak

• Müslümanların güvenliğini sağlamak

• Toplumsal huzuru sağlamak
Bu nedenler aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturmuştur?

 
 
 
 
Soru 5.

Kıblenin değişmesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

İslam dini aşağıdaki durumların hangisinde savaş yapmayı meşru görmez?

 
 
 
 
Soru 7.

“Ya Rabb’i işte Kureyş! Kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ya Rabb’i! Peygamberlere yardım sözünü, bana da zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Allah’ım! Eğer sen bir avuç Müslüman’ı helak edersen sana ibadet eden bulunmayacaktır.”
Hz. Peygamber bu duayı hangi savaşın öncesinde yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Hendek Savaşı’nda yenilmesinin sebeplerden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hudeybiye Antlaşması’nın yapılmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hz. Peygamber’in Hayber üzerine yürümeden önce aşağıdaki sahabelerden hangisini barış teklifi için elçi olarak göndermiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Tebük seferinin Gazvetü’l-Usre (Zorluk gazası) diye adlandırılmasının sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

“ Dediler ki: ‘Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor! Bari yanında bir melek olsaydı da insanlara uyarıda bulunsaydı! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürü nünden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ Zalimler, (inananlara): ‘Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.’ dediler.”
(Furkan suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayet Mekkeli müşriklerce Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönünü kabullenemediklerine işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hz. Peygamber’in her tür ayrımcılığa son vermesi onun hangi özelli ğini göstermektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

“O arzusuna göre konuşmaz. O (bildirilenler) vahyedilenden başkası değildir.”
(Necm suresi 3-4. ayetler)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

“…Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamber’in ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”
( Ahzap suresi, 33. ayet)
Bu ayetteki “ev halkı” kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Mekkeli müşriklerin değerli eşyalarını Hz. Peygamber’e emanet etmeleri

• Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesi

• Kâbe’nin tamiri esnasında çıkan anlaşmazlıkta onun hakem olması
Bu verilenler Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özelliğine örnek teşkil etmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) konuşmasındaki üslubunda dikkat ettiği davranışlardan birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki savaşların tarihi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Bedir — > Uhud — > Hendek

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x