2017 2. Dönem AÖL Sosyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguların özellikleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji bilimine ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 4.

Toplumsal kategori, aynı fiziksel mekanı paylaşmayan ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim gibi özelliklere göre oluşturulurlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategoriye örnek değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Sosyoloji toplumsal ilişkileri ele alırken, algılayan, düşünen ve öğrenen bireyi hesaba katmak zorundadır.
Buna göre sosyoloji aşağıdaki bilimlerin hangisiyle ilişki kurmalıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ilkelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Sınırları belirlenmiş tek bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Tek bir konu, kişi veya bir sorun üzerinde yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır. Bu veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

En az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde ve bir amacayönelik olarak kurulan bağ aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinin hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadın, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranmaktadır. Bu davranış aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı normlar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 12.

Köyden kente göç eden bir kişi, alış tığından tamamıyla farklı olan kentin değerlerine uyum sağlayamamış ve işsizliğin de etkisiyle suça yönelmiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özeliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi özgür iradesiyle katıldığı gruplardan değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi toplumlarda toprağa yerleşme ile birlikte meydana gelen bir değişim değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi kentleri çekici kılan faktörlerdendir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Dil birliği

II. Din birliği

III. Toprak birliği
Yukarıdakilerden hangileri milleti oluşturan unsurlar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir kategoridir.
Yukarıda hangi kavram açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi yarı kapalı tabakalaşmanın özellikleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir patronun iflas ederek işçi olması aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x