2017 2. Dönem AÖL Tarih 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda Main, Seba, Himyeri, Gassani gibi birbirinden bağımsız devletçiklerin bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 
 
 
 
Soru 2.

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda,
I. köle ticaretinin yapılması,

II. kadının miras hakkından mahrum olması,

III. Mekke civarında panayırların haram aylarda kurulması durumlarından hangileri sosyal adaletin olmadığını gösterir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bedir Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
I. İslam tarihinin ilk savaşıdır.

II. Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.

III. Şam Ticaret Yolu’nun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.

IV. Savaş alanındaki ganimetler Müslümanlar arasında paylaştırılmıştır. Bu sonuçlardan hangileri Müslümanların ekonomik kazanç sağladığını gösterir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. ÖmerDönemi’nde İslam Devleti’nin sı nırlarının genişlemesiyle birlikte görülen bir gelişme değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki olaylardan hangisiEmeviler Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Avrupa’da;
• İslam ilerleyişinin durması,
• Afrika ve İspanya’da karışıklıkların çıkması gibi olaylar, aşağıdakilerin hangisi sonucunda gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki İslami bilimlerden hangisiyle uğraşanlara “müfessir” denir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki savaşlardan hangi ikisi iki Türk devleti arasında yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılmaya başlamasının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 10.

Hıttin Savaşı sonunda Kudüs’ün haçlılardan geri alınmasını sağlayarak
III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesineneden olan devlet, aşağı dakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Divan-ı İstifanın görev alanı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilen yazılı eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerindeki saray görevlilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Sultan Alp Arslan’ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından 1080 yılında kurulmuştur.
• Beylik kuruluş yıllarında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkim olmuş, hükümdarlarından İshak Bey’in ölümünden sonra “Erzincan – Kemah” ve “Divriği” olmak üzere iki kola ayrılmıştır.
• Türkiye Selçukluları her iki beyliğin hâkimiyetine son vermiştir. Bazı özellikleri verilen Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Türkiye Selçuklu Devleti’nde denizcilik alanındaki asıl gelişmeler Yükselme Dönemi’nde yaşanmıştır. Bu dönemin sultanları, ülkelerindedenizcilik ve deniz ticaretini geliş tirmek amacıyla önemli çalışmalar yapmışlar ve bir takım önlemler almışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu çalış maların sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurulduğu coğrafya, diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi, Türk – İslam devletlerinde toprak sistemini oluşturan bölümlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Miryokefalon Savaşı – I. İzzeddin Keykavus

II. Kösedağ Savaşı –
II. Gıyaseddin Keyhüsrev

III. Yassı Çimen Savaşı – I. Alâeddin Keykubat

IV. I. Haçlı Seferi –
II. Kılıç Arslan
Yukarıda verilen “savaş – hükümdar”eşleştirmelerinden hangileri doğ rudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Selçukluların, Anadolu’daki şehirler arasında kervansaraylar inşa etmelerinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkiye Selçuklularından kalmadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x