2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Yıldızlar, gezegenlerden çok daha büyük olan çok sıcak gaz küreleridir. Örneğin bir yıldız olan Güneş’in çapı, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in çapından 10 kat fazladır. Yıldızlar, sıcaklıklarına bağlı olarak mavi, sarı ya da kırmızı ışık saçar. Bu parçanınyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki türlerin hangisi doğrudan bilgi vermek amacıyla yazılır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özellikleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Sahipsiz bahçenin gülünü derme Düşmanın şehrinde dostunu sorma Kendini beğenir, sonradan görme Onu servet bulduğunda göresin. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

(I) Bir toplumun özellikleri, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim ve sanata katkıları o toplumun diline yansır. (II) Ancak bir milletin söz varlığına bakılarak o milletle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. (III) Kültürel ve sosyal alandaki değişimler kendini dil üzerinde gösterir. (IV) Bu bakımdan dil, bir milletin kültürünün aynasıdır. Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde aruz ölçüsü kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Gülümsedi sonra. Gülümsedi ve o an kendini bağışladı. Tüm hastalarına yardım eden, hepsinin iyileşmesine vesile olan muhteşem ve kusursuz bir terapist olma hayaline gülümsedi. Ergenlik hayalime ne kadar benziyor, demek ki hâlâ büyümemişim, diye düşündü. Her şeye kadir, her şeyin üstesinden gelen güçlü bir insan olma hayaliydi bu; bu hataya düştüğü için kendini bağışladı. Bu parçanından yola çıkılarak edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkili olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Yol ver yüce dağlar aşam belinden Yol bekleyen nazlı yârim var benim. Kimse bilmez gariplerin hâlinden Gece gündüz ah ve zârım var benim.Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Kolları kargıdır, kamış parmağı Parmağın ucunda tiza tırnağı Pazunun kuvveti eritir dağı Nice miskin cana nan verdi Arslan. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

 
 
 
 
Soru 12.

Duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi “kaynak”, söylenen söz “ileti”, iletilen sözü alan “alıcı” ve bir de iletişimin gerçekleştiği “ortam” vardır. Bu unsurların tamamına “___________” denir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde klasik Türk şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Kavga günü namert sapa yer arar Er olan düşmana göğsünü gerer Cemi ervah bizlen meydana girer Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana!Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Allah sevgisini, Allah’ın varlığını ve birliğini dile getiren şiirlerdir. Genellikle ezgi eşliğinde söylenen bu şiirler hecenin 7, 8 veya 11’li kalıbıyla oluşturulur. Tasavvuf edebiyatının en yaygın türüdür. Bu parçanında tanıtılan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Halk edebiyatı nazım türlerindendir.

II. Anonim olabileceği gibi söyleyeni belli olanlar da vardır.

III. Didaktik yönü ağır basan şiirlerdir.

IV. Her birimden sonra tekrarlanan dize veya dizeler bulunur.
Numaralanmış özelliklerden hangisi türkü türü için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi mâni tü rüne örnek olarak gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Dizelerinin ortalarında uyak bulunan gazellere ___________ gazel denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Ayrı düştüm vatanımdan uzağa Anam ağlar, babam ağlar, el ağlar. Baykuşlar konarmış virane bağa Bahçe ağlar, bağban ağlar, gül ağlar.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x