2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinler arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Herkes gibi Almanlar da artık harbin eli kulağında olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Osmanlıları kendi yanlarında istiyorlardı. Bizim tarafta ise durum oldukça karışıktı. Nedense Osmanlı Heyeti bu görüşmeleri sadece İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan değil başta Cemal Paşa olmak üzere hem hükümetten hem de cemiyetten saklamıştı. Talat Bey’ikimseye sezdirmeden ittifak görüş melerinin yapıldığı köşke götürmek yine bana düşmüştü. Bu görevde her zaman olduğu gibi görünmezlik iksirini kullanmam gerekecekti ama elimde iksir kalmamıştı.Bu edebî metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Kişi sayısı sınırlıdır.

II. Ele alınan olay, kısa olarak işlenir.

III. Mekânların detaylı betimlemesi yapılır.

IV. Fantastik unsurlara yer verilir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri hikâye türü için söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kadın yıllara meydan okuyan gür sesiyle geçmişten ve gelecekten söz ediyordu. Onu böylesine diri tutan belki de genç okurlarıyla paylaştığı bu güzel anlardı. Söyleşi bitip saat 12 olduğunda sıra kitaplarını imzalamaya gelmişti. Önünde uzayan kalabalık öğrenci grubuna baktı. Pırıl pırıl gözler merakla, hevesle onu izliyordu. Bu parçanında öykü ögelerinden hangisine yer verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mü cadelesinin ele alındığı ve iyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği bu türdegenellikle geçmiş zaman kullanı lır. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler bulunan bu türde çocuklara ahlaklı, erdemli, dürüst olmaları öğütlenir. Bu parçanında tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisi gözlemci anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?

 
 
 
 
Soru 9.

Padişah ya da devlet büyüklerinden birinin bir şehri ziyaretini ele alan veya şairin kendi şehrinin güzelliklerini anlattığı mesnevileridir. Bu cümlede tanıtılan mesnevi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Rol gereği yapılan yüz hareketleridir.
• Tiyatro eserindeki olay örgüsüne verilen addır.
• Dekora yardımcı olan küçük eşyalara verilen addır. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Geyikbayırı, Sivrisi Dağı’nın muazzam manzarasının eteklerinde kurulu. Yörede yapılan tüm tırmanışların rotası bu dağın eteklerine ve karşı tepelere uzanıyor. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgede eskiden çok geyik olduğu için yörenin bu ismi taşıdığı söylenir. Köylülerin “geyik” adını verdikleri aslında bu yöreye özgü bir dağ keçisi. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Gazete yazarları, genellikle gündemin ardına takılırlar. Gündem şileptir, yazı da yavru kayık. Gün gelir, yavru kayık özgürlüğün sesine kulak verir de ipi koparırsa ya batıp gider ya da ıssız, bilinmeyen bir adanın kıyısına vurur. Bu parçanında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Karagöz oyunu fasıl bölümünde yer alan konulara göre çeşitli adlar alır. Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro çeşididir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi gazete ve dergilerde gelişen metin türlerindendir?

 
 
 
 
Soru 16.

Gazete ve dergilerin belirli bir köşesinde yayımlanan, güncel bir konunun ele alındığı bir türdür. Bu türde ortaya konan düşünceler kısa ve öz olarak incelenir; bir sonuca varılır. Genellikle yalın bir dille, alaylı, zaman zaman eleştirel, zaman zaman da samimi bir sohbet tarzında yazılır. Bu parçanında tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Şiirin havasının her şeyden önce kelimelerin seslerinden doğduğunu kabul etmemeye imkân yoktur. Yalnız şu var ki nesir içinde yer alan kelimelerin sesleri, şiiri kuran kelimelerin sesleri değildir. Kelimelerin konuşurken, yazarken duyulan sesleri, şiir olan mısraların yapısında, sırrı bilinmeyen bir düzen içinde kaynaştıkları zaman başkalaşır; bir özellik kazanır. İşte bu özel ses, bizi şiir dünyasına çağıran sestir. Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Türk dili zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramış köklü bir dildir. Çünkü dil; eskiyen, değişen, gelişen bir yapı özelliğine sahiptir. Yasa dilimiz buna örnektir. Diyeceksiniz ki yasa dilinin de bazı kavramları ancak o dala emek verenlerce anlaşılmaktadırve her alanın terminolojisi ayrı dır. Bizde durum böyle özetlenemez. Bir ülkede yasanın çoğu maddesinindilini anlamalı yurttaş. Bir hukuk çunun çeviri çabasına gereksinim duymamalı. Bu parçanından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Eserleriyle daima gündemde olan,adından söz ettiren usta bir sanatçı dır. Ancak bu durum sanatçıyı biraz olumsuz etkilemiş olacak. Çünkü son eserindeki üslubunun özensizliği, konu seçimindeki başarısızlığı onun ilgiyi ve şöhreti kaldıramadığını gösteriyor. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki türlerden hangisi kişisel hayatı konu alan türler arasında sayılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x