2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Göktürk Kitabeleri’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Yirmisekiz Mehmet Çelebi gittiği Fransa’da sarayları, kaleleri, operayı, hayvanat ve botanik bahçelerini, ayna fabrikasını ve matbaayı inceler. Bir yıl sonra ülkesine dönen Mehmet Çelebi, izlenimlerini yazdığı eserini padişah ve sadrazama sunar. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin yazdığı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Edebiyat tarihi hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir çünkü edebiyat ve tarih belgelerini toplayıp değerlendirerek onlardan özgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgilidir çünkü —– Bu parçanınnın son cümlesi düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

İslamiyet’ten önce çeşitli Türk boylarında ___________, ___________, ___________ adı verilen şairler özellikle çeşitli törenlerde şiirler söylerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilemez?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Tanzimat Edebiyatı

II. Millî Edebiyat

III. Fecriati Edebiyatı
Numaralanmış edebiyat dönemlerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslamiyet’ten önce Türk şiirinde ___________, ___________, ___________ gibi konular ele alınmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Birçok sanat eserine esin kaynağı olan Gılgamış Destanı, ___________’nın Tanrılar ve İnsanlar adlı oyununun konusunu oluşturmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen adlarından Melih Cevdet Anday “Kolları Bağlı Odysseus”u yazarken çeşitli ozanlardan ve kitaplardan yararlanır. Homeros’un birtakım deyimlerini ve benzetmelerini severek kullandığının altını çizer. Bu parçanından aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Kar buz tümü eridi Dağların suları akıştı Mavi bulut yükseldi Kayık gibi sallanır Günümüz Türkçesiyle verilen bu koşuk, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mı Emdi yürek yırtılur Bu dörtlüğün ilk üç dizesinde soru sorma yoluna gidilmesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerin hangisi sav türü nün özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi “sav” kelimesinin Divanü Lûgati’t Türk’teki anlamlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk destanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 17.

Uygurlar zamanında oluşmuş destanda inanış, vatan anlayışı ve devlet idaresi yönünden ilgi çekici önemli çizgiler vardır. Destanda vatandan bir parça toprak vermeye kalkmanın zamanla bütün yurdu yok edebilecek bir başlangıç olabileceği vurgulanmaktadır. Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında kullanılan motiflerden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Türk destanlarından hayal ve masal ögeleri çıkarıldığında geriye, ait olduğu dönemin ___________ kalır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmesi en uygundur?

 
 
 
 
Soru 20.

Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x